Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

21 Απριλίου, 2024 11:27

Search
Close this search box.
ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ - ΕΣΠΑ

Ως απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η οικονομική ύφεση και ο αντίκτυπος της πανδημίας, το RURBANIVE αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, υποστηριζόμενες από εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, στοχεύει όχι μόνο να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες ανισότητες αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον για όλους. Στον πυρήνα του βρίσκεται η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας η οποία λειτουργεί ως κόμβος πειραματισμού, καινοτομίας και συνδημιουργίας, ενισχύοντας αμφίδρομες συνέργειες πόλης-αγροτικής περιοχής δίνοντας πρόσβαση σε καινοτομίες (RUral-Urban enablers) σε έξι τομείς που ευνοούν τις αμφίδρομες συνέργειες αστικού-αγροτικού χώρου…

————————-

Το «ταξίδι» του προς τη δημιουργία συνδέσμων ανάμεσα στον αγροτικό και τον αστικό κόσμο ξεκίνησε επίσημα το έργο «RURBANIVE», με τη συμμετοχή 17 εταίρων από όλη την Ευρώπη υπό το συντονισμό του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Η πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 5.495.530 ευρώ και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας, επιδιώκει να φέρει επανάσταση στη δυναμική μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών μέσω τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας και καινοτόμων στρατηγικών, εμπλέκοντας ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων, πολίτες, δημόσιες αρχές, και φορείς χάραξης πολιτικών.

Ως απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η οικονομική ύφεση και ο αντίκτυπος της πανδημίας, το RURBANIVE αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, υποστηριζόμενες από εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, στοχεύει όχι μόνο να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες ανισότητες αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον για όλους.

Στον πυρήνα του βρίσκεται η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας η οποία λειτουργεί ως κόμβος πειραματισμού, καινοτομίας και συνδημιουργίας, ενισχύοντας αμφίδρομες συνέργειες πόλης-αγροτικής περιοχής δίνοντας πρόσβαση σε καινοτομίες (RUral-Urban enablers) σε έξι τομείς που ευνοούν τις αμφίδρομες συνέργειες αστικού-αγροτικού χώρου:

 • Βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και συντόμευση των αλυσίδων αξίας (προς την κλιματική ουδετερότητα)
 • Αποκατάσταση οικοσυστήματος και βιοποικιλότητας (διατήρηση οικοσυστημάτων)
 • Κυκλική οικονομία (ποιότητα περιβάλλοντος)
 • Εμπλοκή χρηστών, ενδυνάμωση, κοινωνική και εδαφική ευαισθητοποίηση (κοινωνική ευημερία, θέσεις εργασίας και επέκταση στην ύπαιθρο και προοπτικές ανάπτυξης)
 • Πρόσβαση και προβολή στον πολιτισμό, το τοπίο και την κληρονομιά
 • Βελτιωμένη κινητικότητα
 • Co-creation Labs με τεχνολογικές καινοτομίες

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα υλοποιηθούν επτά εργαστήρια αγροτικής-αστικής συν-δημιουργίας (Rural-Urban Co-creation Labs), σε διαφορετικά γεωγραφικά και κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια.

Δύο από αυτά θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα: ένα στο νησί της Μήλου, για να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των οικοσυστημάτων με τη γεωργία και ένα στα Τρίκαλα, που θα εστιάσει σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τα δημόσια μέσα μεταφοράς και θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του πολιτιστικού τουρισμού.

Το εργαστήριο στη Νότια Αυστρία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της μεταφοράς πόρων από τις αγροτικές περιοχές και την οικονομική στασιμότητα, εστιάζοντας κυρίως στην κυκλική βιοοικονομία και στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το εργαστήριο στο Suchdol της Πράγας θα στοχεύσει στη βελτίωση των logistics, μέσω δράσεων που επικεντρώνονται στην συντόμευση των αλυσίδων αξίας (value chains), στην καλλιέργεια της αφοσίωσης των χρηστών και την αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Η επαρχία Μπούργκος στην Ισπανία θα είναι επίσης μια από τις τοποθεσίες των εργαστηρίων συν-δημιουργίας, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ερήμωσης της υπαίθρου και τη διατήρηση του πολιτιστικού τουρισμού.

Το εργαστήριο που θα υλοποιηθεί στην πόλη του Lemgo (Γερμανία), θα ασχοληθεί με το ζήτημα των μετακινήσεων προς την εργασία, και την ανάδυση επιχειρηματικών ευκαιριών, ενώ το εργαστήριο στον δήμο Kedainiai στη Λιθουανία θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει την μειωμένη καινοτομία, τη θεσμική γραφειοκρατία και να προωθήσει την υιοθέτηση μιας περιφερειακής προοπτικής με επίκεντρο την πόλη.

Ένα «Community Store» που προωθεί τις συνέργειες

Το RURBANIVE στοχεύει να παρέχει τις απαιτούμενες τεχνικές και οικονομικές λύσεις, καλύπτοντας μια αντιπροσωπευτική ποικιλία ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού πλαισίων θετικής διακυβέρνησης και πολιτικών παρεμβάσεων για τις αγροτικές κοινότητες.

Υποστηριζόμενοι από τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, οι τελικοί χρήστες μπορούν να συν-σχεδιάσουν, να συν-δημιουργήσουν και να αλληλεπιδράσουν με άλλους, αναδιαμορφώνοντας την επικρατούσα κατάσταση, μετατρέποντας εναλλακτικές ιδέες και ευκαιρίες σε πραγματικότητα.

Ο ψηφιακός χώρος του «Community Store» που πρόκειται να δημιουργηθεί, θα ενσωματώσει αυτές τις καινοτομίες μαζί με το «Community of Practice Suite», διευκολύνοντας τις αγροτικές και αστικές κοινότητες να δημιουργήσουν ισχυρές συνέργειες μέσω της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης, του διαλόγου, της συνεργασίας και της συμμετοχής ενδιαφερομένων αγροτικών-αστικών φορέων. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αξιολογήσουν αποτελεσματικότερα τις μεθόδους και τα μελλοντικά σενάρια που συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη συνεργειών και συστάσεων.

Ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, συντονιστής του έργου και Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, σημειώνει: «Είναι μεγάλη τιμή για το ΕΠΙΣΕΥ να συντονίζει το RURBANIVE, ένα ερευνητικό έργο που στοχεύει τόσο στην κοινωνική όσο και στην τεχνολογική καινοτομία. Η κοινοπραξία του RURBANIVE οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι αγροτικές περιοχές θα επωφελούνται από την τεχνολογική πρόοδο και δεν θα μένουν πίσω, υιοθετώντας και προσαρμόζοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στην δική τους πραγματικότητα. Η ισορροπία αυτή είναι καίριας σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Με μια επιτυχημένη εναρκτήρια εκδήλωση και με όλους τους εταίρους να δεσμεύονται στους στόχους του έργου με αφοσίωση, όραμα και σχέδιο, ξεκινάμε δυναμικά μια πορεία που θα φέρει πιο κοντά την ύπαιθρο στις νέες τεχνολογίες».

Η εναρκτήρια συνάντηση του RURBANIVE πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2024 στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 17 εταίρους από 8 διαφορετικές χώρες. Στην κοινοπραξία των εταίρων συμμετέχουν οι: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) που έχει τον ρόλο του συντονιστή του έργου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (AUA), Fundación CARTIF, RISE Research Institute of Sweden, Foodscale Hub (FSH), European Association for Innovation in Local Development (AEIDL), Czech University of Life Sciences Prague (CZU), Alchemia-nova research and innovation (ANRI), AgriFood Lithuania (AFL), IMERYS, The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal (LC), Δήμος Τρικκαίων (e-trikala), Kedainiai District Municipality (KDM), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (SAR), Innovation Campus Lemgo (ICL), Partnership for Rural Europe (PREPARE) και BioBASE.

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο RURBANIVE επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://rurbanive-project.eu/ και ακολουθήστε  στα social media:

Project Coordinator Δρ. Άγγελος Αμδίτης

*Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

Στο έργο με ακρωνύμιο Streets for Citizens του Προγράμματος Interreg Euro-MED, συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών.

Το έργο  που ξεκίνησε την 01/01/2024  θα  διαρκέσει 33 μήνες. Συμμετέχουν 10 εταίροι και συντονιστής είναι ο φορέας “The Public Service Company JS Ptui”.

Αντικείμενο του, είναι η υιοθέτηση πρακτικών «τακτικής πολεοδομίας», (tactical urbanism), μέσω καινοτόμων λύσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις και τον μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα αστικά κέντρα.

Οι καλές πρακτικές «τακτικής πολεοδομίας» προβλέπεται να δοκιμασθούν μέσω πιλοτικών εφαρμογών κατόπιν διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού σε 7 Δήμους: Ptuij (Σλοβενία), Portalegre (Πορτογαλία), Center Sarajevo (Σερβία), IX Roma (Ιταλία), Λάτσιων (Κύπρος), Ιωαννιτών (Ελλάδα), Utebo (Ισπανία).

Στις 20 και 21 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν στη Σαραγόσα της Ισπανίας, οι  εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης, όπου από τον Δήμο Ιωαννιτών συμμετείχε η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Ενεργειακών Θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και Υπεύθυνη του Έργου,  Άννα Αθανασίου.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από εθνικούς πόρους, ενώ έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.495.745 €. Ο προϋπολογισμός για το Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται στο ποσό των 231.550 € εκ των οποίων το ποσό των 100.000 € αφορά στην πιλοτική εφαρμογή των επεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.

Έρευνα για τη συμπεριφορά κινητικότητας σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές πραγματοποιεί ο δήμος Ρεθύμνης, θέτοντας στη διάθεση των δημοτών σχετικό ερωτηματολόγιο. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση βιώσιμων μετακινήσεων κυρίως σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «SMARTA- NET», στην οποία ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ως πόλη-φάρος (Lighthouse City).

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιώσιμης Κινητικότητας και στο Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου πανευρωπαϊκού δικτύου τοπικών αρχών – δήμων, επαρχιών και περιφερειών που θα ανταλλάσουν εμπειρίες, καλές πρακτικές και θα συνεργάζονται προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σύγχρονο κυκλοφοριακό σχεδιασμό, λύσεις για τη βελτίωση των μετακινήσεων των κατοίκων των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών.

Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, ο δήμος Ρεθύμνης καλεί τις πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια επέκτασης των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας στην ύπαιθρο, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που είναι προσβάσιμο μέσω του συνδέσμου:

 https://qualtricsxmqmn4sbtxy.qualtrics.com/…/SV… ή κάνοντας σάρωση του QR code. Η διαδικασία είναι απλή, οι ερωτήσεις είναι κατανοητές και ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι λίγος.

Δύο ισχυρούς πόλους περιβαλλοντικής, τουριστικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σχεδιάζει να δημιουργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον ορεινό και ημιορεινό όγκο της αλλά και στον παραθαλάσσιο χώρο της ακτής του Στρυμονικού Κόλπου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί μέσω της Περιφέρειας, ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη, όπου υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης στους τομείς του ορεινού και του ημιορεινού τουρισμού, με το δίκτυο αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, με ένα τόξο περιοχών ειδικού περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και με πόλους έλξης διεθνούς εμβέλειας. Μια ακόμη ολοκληρωμένη χωρική επένδυση θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος της ακτής του Στρυμονικού Κόλπου, σε έναν τόπο με αυξημένες αναπτυξιακές δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού, που συνδέεται με δύο πολιτιστικούς πόρους διεθνούς εμβέλειας, βόρεια με την Αμφίπολη και νότια με το Άγιον Όρος.

Τις παραπάνω δράσεις που αφορούν σε μη αστικές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας σε ειδική συνεδρίαση για τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ. Στις δύο ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις θα συμμετέχουν οι Δήμοι Δίου – Ολύμπου, Βέροιας, Ηρωϊκής πόλης Νάουσας, Έδεσσας, Αλμωπίας, Παιονίας, Κιλκίς, Σιντικής, Ηράκλειας, Σερρών, Εμμανουήλ Παππά, Νέας Ζίχνης, Αμφίπολης, Βόλβης και Αριστοτέλη.

Ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι κάθε μία από τις δύο ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές θα διοικείται από μια Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης στην οποία θα συμμετέχουν οι δήμαρχοι της περιοχής, ένας θεματικός αντιπεριφερειάρχης και τοπικοί φορείς. Επίσης ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας θα έχει το ρόλο του Συντονιστή Φορέα. Η διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας θα αναλάβει την πρόσκληση, υποβολής των στρατηγικών, την αξιολόγηση και έγκρισή τους, τις προσκλήσεις υποβολής και την αξιολόγηση των προτάσεων έργων, στο πλαίσιο των διαδικασιών του ΕΣΠΑ.

Στη δεύτερη συνεδρίαση για τις νέες προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ, ο περιφερειάρχης γνωστοποίησε ότι για τις περιπτώσεις οι Δήμοι που δεν είναι δυνατόν να εκπονήσουν μόνοι τους οριστικές μελέτες, θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του ΕΣΠΑ τόσο για τη μελέτη όσο και για την κατασκευή των έργων, στις κατηγορίες των έργων που αυτό είναι εφικτό.

Παρουσία, τέλος, των εκπροσώπων των δώδεκα δήμων που συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα «Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη», ο κ. Τζιτζικώστας, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν τα νέα στοιχεία και τη δομή του προγράμματος. Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι ο στόχος του νέου προγράμματος είναι να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα εμβληματικό έργο σε κάθε έναν από τους δήμους που συμμετέχουν σε αυτό. «Έχουμε συγκεντρώσει πολλά προτεινόμενα έργα από τους 12 Δήμους. Μελετήσαμε τις προτάσεις όλων και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το καλύτερο, με τις δυνατότητες που μας δίνονται βάσει των στόχων του προγράμματος» τόνισε η κ. Πατουλίδου.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη στη γραμμή εκκίνησης του ΕΣΠΑ και πρόσθεσε: «μερικούς μήνες μετά την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία, ενός προγράμματος ύψους 1,44 δισεκατομμυρίου ευρώ, έχουμε καταφέρει να ανοίξουμε προσκλήσεις για το 50% του προγράμματος αυτού και ήδη έχουμε εντάξει το ένα τρίτο των πόρων του συνολικού ΕΣΠΑ για έργα και δράσεις και των 38 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης υπογράμμισε ότι ο στρατηγικός στόχος του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι μέσα στην πενταετία να ξεκινήσουν και να ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι παρεμβάσεις ανάπλασης δημόσιων χώρων που είναι εμβληματικοί αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη βιωσιμότητα της πόλης. «Τα μεγάλα έργα, τις μεγάλες υποδομές που έχει ανάγκη η πόλη τις διεκδικούμε από την κυβέρνηση. Τα έργα όμως της βιώσιμης ανάπτυξης και της υποστήριξης του δημόσιου χώρου τα σχεδιάζουμε με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη με τον οποίο είμαστε σε αγαστή συνεργασία» πρόσθεσε.

Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο δόθηκε έμφαση στην εμβληματική ανάπλαση στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά ενώ υπογράμμισε ότι σε αυτή την προγραμματική περίοδο ήρθε η ώρα να στραφεί η προσοχή όλων στον ιστορικό δήμο, τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την αναβάθμιση συγκεκριμένων πλατειών και περιοχών. Επ αυτού, ο κ. Αγγελούδης τόνισε ότι ο κεντρικός δήμος δέχεται όλο το ανθρώπινο φορτίο όλων των δήμων και σημείωσε ότι σημαντικά έργα που θα μπορούσαν να προωθηθούν καθώς υπάρχει μελετητική ωριμότητα είναι οι αναπλάσεις της Πλατείας Αριστοτέλους, της πλατείας Διοικητηρίου και της πλατείας Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε ότι το πιο σπουδαίο χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης είναι το ΕΣΠΑ, χαρακτήρισε σημαντικό το ότι συγκεντρώθηκαν κονδύλια 1,44 δισεκατομμυρίου ευρώ και υπογράμμισε ότι έργα που δεν ολοκληρώθηκαν μπορούν να συνεχιστούν σε αυτή τη διαχειριστική περίοδο.

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πεζογέφυρας στο Παλατάκι, η οποία πλέον άνοιξε και παραδόθηκε στο κοινό.

Μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος αναφέρθηκε στα πολλά δυστυχήματα που έχουν γίνει με πεζούς στην Λεωφόρο Αθηνών,  λέγοντας πως η πεζογέφυρα θα συμβάλλει στην πιο ασφαλή διέλευση της Λεωφόρου στο συγκεκριμένο σημείο. Τόνισε ωστόσο πως ένα σημαντικό έργο, που θα αυξήσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια των πεζών, θα είναι η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Αθηνών σε ένα μεγάλο κομμάτι της και πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η σχετική μελέτη. Παράλληλα, όπως είπε, η υπογειοποίηση θα δημιουργήσει και επιπλέον χώρους προς αξιοποίηση.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου είπε επίσης πως θα πρέπει επιτέλους να λυθεί το θέμα της μη ύπαρξης σταθμού Μετρό στο Χαϊδάρι, που είναι ο μόνος Δήμος στην Δυτική Αθήνα που δεν έχει, παρ΄ότι είναι μια περιοχή με το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Δυτική Αθήνα, το Αττικόν, με δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία και μετακινούνται χιλιάδες πολίτες καθημερινά.

Επίσης ο κ. Σελέκος τόνισε για μια ακόμα φορά πως είναι επείγον να υπάρξουν αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή,  υπενθυμίζοντας τις μεγάλες πλημμύρες του 2015 όπου τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο η ζωή πολλών κατοίκων της περιοχής.

Επίσης αναφέρθηκε και στην πρόθεση δημιουργίας σταθμού LNG στον Σκαραμαγκά χαρακτηρίζοντάς ένα τέτοιο έργο «πυρηνική βόμβα» στην περιοχή και σημειώνοντας πως έχουν υπάρξει μεγάλες κινητοποιήσεις στην περιοχή προκειμένου να αποτραπεί. Ξεκαθάρισε πως η Δημοτική Αρχή είναι σταθερά απέναντι στη δημιουργία σταθμού LNG και θα πρέπει να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη δημιουργίας του.

Στα εγκαίνια απηύθυναν επίσης σύντομο χαιρετισμό ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Υποδομών Νίκος Ταχιάος και ο Περιφερειάχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Βασίλης Λώλος, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Έρρικα Πρεζεράκου και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2024-2025

—————-

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2024-2025, συνολικού προϋπολογισμού 368.726,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (297.360,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, ανά ψεκαζόμενο δένδρο, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά τμήμα.

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/03/2024.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/04/2024 και ώρα 23:59.
 • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 05/04/2024 και ώρα 10:30 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 345461.

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ…     

Στο Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027» εντάσσεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το έργο υδροδότησης του οικισμού Κινέτας – Μεγάρων

Μόνιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υδροδότησης της Κινέτας δρομολογεί η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή – έργο το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027».

«Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, δίνουμε λύση στα προβλήματα που ταλαιπωρούν για χρόνια τους πολίτες, με ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής που θα ανακουφίσει χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Είναι αδιανόητο στην εποχή μας, συμπολίτες μας να μην έχουν πρόσβαση στην παροχή κατάλληλου, ποιοτικού πόσιμου νερού. Και αυτό τελειώνει σήμερα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής. Και πρόσθεσε: «Έχουμε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι κανένας δεν πρόκειται να μένει μόνος. Καμία περιοχή της Αττικής δεν πρόκειται να μείνει χωρίς μέριμνα εκ μέρους της Περιφέρειας. Πάντοτε θα αναζητούμε τις προσφορότερες λύσεις, όπως κάνουμε και σήμερα πράξη με το έργο της υδροδότησης του οικισμού Κινέτας – Μεγάρων».

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ, συνολικού μήκους 15χλμ., από τα Μέγαρα στην Κινέτα, καθώς και την κατασκευή νέας κεντρικής δεξαμενής -με δύο θαλάμους- χωρητικότητας 3.000m3, επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα της ακαταλληλότητας του νερού που αντιμετώπιζαν περισσότεροι από 21.000 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Αττικής, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους ιθύνοντες της ΕΥΔΑΠ, ενώ το έργο θα έχει δημοπρατηθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού: 139.916,89€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι & II της Διακήρυξης 4/2024, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για όλα τα Τμήματα του διαγωνισμού. Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα Τμήματα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 19/03/2024 και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού) θα γίνει στις 26/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συστημικός αριθμός διαγωνισμού 346239.

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ         

Η πρωτοβουλία Intelligent Cities Challenge (ICC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην καθοδήγηση και υποστήριξη 70 πόλεων για να επιτύχουν η καθεμία, ξεχωριστή, έξυπνη, κοινωνικά υπεύθυνη και βιώσιμη πράσινη μετάβαση αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής. Η φιλοδοξία του προγράμματος είναι να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της ψηφιακής τεχνολογίας, σύμφωνα με τους στόχους της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης, ώστε οι πόλεις που συμμετέχουν να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες τους.

——————————

Η πρώτη συνάντηση συναρμόδιων φορέων για την πρωτοβουλία της Κομισιόν Intelligent Cities Challenge – ICC («Προκλήσεις Έξυπνων Πόλεων») πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τρικκαίων, σήμερα Παρασκευή 1 Μαρτίου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, όπως ενημερώνει ο Δήμος Τρικκαίων, συζητήθηκε η αρχική δράση η οποία τα επόμενα 2,5 χρόνια, μαζί με άλλες 69 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δρομολογήσει λύσεις για θέματα κινητικότητας, μεταφορών και κίνησης στα Τρίκαλα.

Δήμος Τρικκαίων, e-trikala ΑΕ,  Αστική Ανάπτυξη ΑΕ και εκπρόσωποι από το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων, στην πρώτη αυτή συνάντηση γνωριμίας ενημερώθηκαν από τον επικεφαλής της δράσης, Δημήτρη Αποστολόπουλο, KPMG, για το πώς αυτή υλοποιείται.

Καλωσόρισμα έγινε από τον συντονιστή του έργου  Λεωνίδα Ανθόπουλο, καθηγητή ΠΘ και ακολούθησαν οι παρουσιάσεις της εξατομικευμένης κινητικότητας (DRT), από τον  Κωνσταντίνο Αβδελίδη, ειδικό συνεργάτη Δ. Τρικκαίων και του έργου SINFONICA, από την  Χριστίνα Καραμπέρη, Project Manager στην e-trikala Α.Ε.

Η πρωτοβουλία Intelligent Cities Challenge (ICC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην καθοδήγηση και υποστήριξη 70 πόλεων για να επιτύχουν η καθεμία, ξεχωριστή, έξυπνη, κοινωνικά υπεύθυνη και βιώσιμη πράσινη μετάβαση αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής. Η φιλοδοξία του προγράμματος είναι να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της ψηφιακής τεχνολογίας, σύμφωνα με τους στόχους της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης, ώστε οι πόλεις που συμμετέχουν να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες τους.

Σκοπός είναι η διαμόρφωση και αποδοχή ενός πράσινου συμφώνου (Local Green Deal) που θα δίνει έμφαση στις μεταφορές και στην αστική κινητικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τρικκαίων συντονίζει τους φορείς, αλλά θα δοθεί έμφαση και στη συμμετοχή των πολιτών, προκειμένου να συναποφασιστούν οι άμεσες ανάγκες της πόλης.

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών, καλεί τους δήμους να υποβάλλουν προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027» μέχρι 18 Απριλίου 2024.

O προϋπολογισμός του Προγράμματος έφθασε τα 1,554 δισ.ευρώ και κατανέμεται ποσοστιαία ως εξής στα επιμέρους σκέλη: 44,38% για τις ενωσιακές αξίες· 24,45% για Ισότητα, Δικαιώματα και Ισότητα των Φύλων και για τη Δάφνη (τουλάχιστον 40% για έμφυλη βία και 15% για την ισότητα των φύλων)· 25,31% για τη δραστηριοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών (τουλάχιστον 65% για τη δημοκρατική συμμετοχή και τουλάχιστον 15% για τις δράσεις μνήμης).

———————

Το έγγραφο…

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027»: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης για τα Δίκτυα Πόλεων (Προθεσμία: 18 Απριλίου 2024)

Με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L156/05.905.2021) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021 θεσπίστηκε το Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV).

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, τον Χάρτη και στις εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω της προστασίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων συμφεροντούχων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, και μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασιζόμενων σε δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που βασίζονται στο κράτος δικαίου.

O προϋπολογισμός του Προγράμματος με τις προσαυξήσεις των 912 εκατ. ευρώ έφθασε τα 1,554 δισ.ευρώ και κατανέμεται ποσοστιαία ως εξής στα επιμέρους σκέλη: 44,38% για τις ενωσιακές αξίες· 24,45% για Ισότητα, Δικαιώματα και Ισότητα των Φύλων και για τη Δάφνη (τουλάχιστον 40% για έμφυλη βία και 15% για την ισότητα των φύλων)· 25,31% για τη δραστηριοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών (τουλάχιστον 65% για τη δημοκρατική συμμετοχή και τουλάχιστον 15% για τις δράσεις μνήμης).

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύθηκε πρόσφατα η πρόσκληση που αφορά την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ πολιτών από διαφορετικές χώρες, ιδίως μέσω των δικτύων πόλεων με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 6 εκατ. ευρώ. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο τη στήριξη των ακόλουθων πρωτοβουλιών πολιτικής: σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά, σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ και έκθεση του 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ αναπηρίες˙ και την υποστήριξη και προστασία όλων των θυμάτων βίας, έμμεσων και άμεσων, κάθε μορφής βίας.

Oι στόχοι της πρόσκλησης αφορούν τα εξής:

 • Να προωθηθούν οι ανταλλαγές μεταξύ πολιτών από διαφορετικές χώρες, να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση και ανοχή, και να τους δοθεί η ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να καλλιεργήσουν το αίσθημα ότι ανήκουν στην Ευρώπη και να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα.
 • Να δοθεί στις πόλεις η δυνατότητα να κινητοποιήσουν τη συμμετοχή των πολιτών και των κοινοτήτων σε συζητήσεις και δράσεις σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών ζητημάτων, και σχετικά με την αλληλεγγύη και τη μετανάστευση. Να δοθεί στους πολίτες η ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολιτισμική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνειδητοποιήσουν ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και η ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για ένα κοινό μέλλον.
 • Να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ δήμων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
 • Να υποστηριχθεί η χρηστή διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο και να ενισχυθεί ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τα έργα των δικτύων πόλεων αναμένεται να απηχούν ένα ολιστικό αφήγημα για την Ευρώπη, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο στον πολίτη, θα προωθεί την ισότητα, θα είναι μακρόπνοο και εποικοδομητικό και, ιδίως, θα είναι πιο ελκυστικό για τη νεότερη γενιά. Τα έργα θα μπορούν να βασίζονται στα αποτελέσματα διαβουλεύσεων μεταξύ των πολιτών και να καταλήγουν σε συζητήσεις σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες για τη δημιουργία μιας πιο δημοκρατικής Ένωσης, την παροχή δυνατοτήτων επαναδραστηριοποίησης των πολιτών στην ΕΕ και την ανάπτυξη ισχυρότερου αισθήματος συμμετοχής στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Τα δίκτυα πόλεων θα πρέπει να παρέχουν στις πόλεις και τους δήμους τη δυνατότητα να εμβαθύνουν και να εντατικοποιήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία και το διάλογο μακροπρόθεσμα, καθώς και να αναπτύξουν βιώσιμα δίκτυα και να σκιαγραφήσουν το μακροπρόθεσμο όραμά τους για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης…

Για να δείτε όλο το έγγραφο κάντε κλικ εδώ…        

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης των ακόλουθων έργων στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια»:

 • «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ». Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ανανέωση της υπάρχουσας διαγράμμισης επί του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 290.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ». Προβλέπεται η προμήθεια Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων τεχνολογίας LED με φωτοβολταϊκό αυτόνομο σύστημα για τις ανάγκες οδοφωτισμού της Π.Ε. Φωκίδας τόσο στο Εθνικό όσο και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 250.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις 540.000 ευρώ, από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για παρεμβάσεις στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Φωκίδας, που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια.

»Προβλέπονται συγκεκριμένα να γίνουν εργασίες για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου, όπως και για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου “LED”, τα οποία θα προσδώσουν καλύτερες συνθήκες οδοφωτισμού. Παράλληλα, θα εκμηδενίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφού θα λειτουργούν με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα».

Με απόφασή της η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 430.400 (συν ΦΠΑ 103.296) ευρώ για την Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Κινητών Μνημείων του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου: Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29.02.2024 και ώρα 13.00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 29.02.2024 και ώρα 13.00.​

Δείτε όλη την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού

Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Κινητών Μνημείων του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου

​Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων διενεργεί Διεθνή Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή  διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες ​Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης των λοιπών ομάδων κινητών μνημείων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου» στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149227) συνολικού προϋπολογισμού 430.400,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%, 103.296,00 €).

 • Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29.02.2024 και ώρα 13.00
 • Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 29.02.2024 και ώρα 13.00.​

————–

Για να δείτε την διακήρυξη του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ          

Σχετικά Θέματα

Προτεινόμενα
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας