Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 21:19

Search
Close this search box.
ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ - ΟΤΑ

Σε πλήρη  εξέλιξη βρίσκονται  εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών, με στόχο να ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»  και αφορούν την επισκευή και συντήρησης 40 σχολικών συγκροτημάτων, ενημερώθηκαν από τους αντιδημάρχους Παιδείας, Έργων και Εργοταξίου, Στέφανο Σίντος, Κώστα Γκόγκο και Πέτρο Παλάσχα, οι προέδροι των Σχολικών Επιτροπών, η Ένωση Γονέων Ιωαννίνων,  και  οι διευθυντές σχολείων.

Συγκεκριμένα σε εξέλιξη είναι το έργο με τίτλο “Επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Ιωαννιτών” προϋπολογισμού 2,2 εκ. ευρώ το οποίο αφορά την επισκευή και συντήρηση των παρακάτω 29 σχολικών μονάδων:

Νηπιαγωγείο Κρύας, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Αμφιθέας, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Κρανούλας, Νηπιαγωγείο Δημοτικό και Γυμνάσιο Λογγάδων, 3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 11ο Νηπιαγωγείο & συστ. 20ο Νηπιαγωγείο Δημοτικό Κουτσελιού, 1ο Δημοτικό Περάματος 3ο Δημοτικό Ανατολής, Δημοτικό Κατσικάς, 3ο Δημοτικό Μαρμάρων, Δημοτικό Σταυρακίου, Δημοτικό Νεοκαισάρειας — Μπάφρας, 6ο Δημοτικό Ιωαννίνων (συστεγ. με 25ο Νηπ.), 23ο Νηπιαγωγείο και 19ο Δημοτικό Ιωαννίνων, 10ο Δημοτικό Ιωαννίνων, 24ο Δημοτικό Ιωαννίνων(συστ. 28ο Νηπιαγ.), 21ο Δημοτικό Ιωαννίνων, Γυμνάσιο Πεδινής, Γυμνάσιο Κατσικάς, Γυμνάσιο Κουτσελιού, Γυμνάσιο Μπιζανίου, Γυμνάσιο Περάματος, Γυμνάσιο Σταυρακίου, 11ο Γυμνάσιο – 9ο ΓΕΛ Ιωαννίνων, ΓΕΛ πεδινής, 7ο ΓΕΛ Ιωαννίνων, ΓΕΛ Κατσικάς, Γυμνάσιο Βελισσαρίου, Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο — 3ο ΕΠΑΛ.

Ακόμη εγκρίθηκε ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας για έργο που περιλαμβάνει για τα σχολεία: 19ο Νηπιαγωγείο — 16ο Δημοτικό — 5ο Δημοτικό — 1ο Πειραματικό Δημοτικό εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοίχου περίφραξης αύλειου χώρου,

 • Για το νηπιαγωγείο Περάματος άρση επικινδυνότητας της σκάλας πρόσβασης από την νότια πλευρά και διαμόρφωση αύλειου χώρου.
 • Για το 13ο Δημοτικό Ιωαννίνων αποκατάσταση τμήματος του αύλειου χώρου λόγω έντονης φθοράς του ασφαλτοτάπητα και μη σωστής απορροής των ομβρίων υδάτων.
 • Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.883.199,95 € με ΦΠΑ.
 • Επιπλέον εκτελείται το έργο «Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού 2.325.000,00€

Το έργο αφορά την συντήρηση 11 σχολικών συγκροτημάτων:

Δημοτικό Αγίας Μαρίνας, Νηπιαγωγείο Γορίτσας, Νηπιαγωγείο Πλατανιάς Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Δροσοχωρίου, 5ο Νηπιαγωγείο Ανατολής, ΓΕΛ Ανατολής, 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 8ο ΓΕΛ Ιωαννίνων (πολυκλαδικό), 1ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων (συγχ, με 4ο & 5ο ΕΠΑΛ) (συστ. 1ο Ε.Κ.), ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ Ιωαννίνων, 6ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων (συστ. 2ο Ε.Κ.), 3ο ΓΕΛ Ιωαννίνων – 10ο και 3ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων – 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων – 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων – 1ο ΓΕΛ Ιωαννiνων

Οι εργασίες αφορούν παρεμβάσεις στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο των σχολικών κτιρίων, καθώς και στον αύλειο χώρο τους.

Εκτός του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” ο δήμος έχει σε εξέλιξη και ένα έργο με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» προϋπολογισμού 850.000,00€  το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το ΥΠ.ΕΣ.

Η παρέμβαση αφορά τα σχολεία: 1ο Δημοτικό σχολείο Ανατολής – Νηπιαγωγείο Περάματος – 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων – 3ο Νηπιαγωγείο Ανατολής – 1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Κατσικάς – 1ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων – Δημοτικό Κατσικάς – 9ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και 19ο Νηπιαγωγείο – 3ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων (Μαρούτσειο)

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού σε εννέα (9) σχολικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα»

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού από φορείς του άρθρου 20 του ν.4412/16 για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού. Άμεσα ωφελούμενοι είναι τα μέλη των ευάλωτων και ειδικών ομάδων που συμμετέχουν σε φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αφορά σε εννέα (9) σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων σε καθημερινή βάση με προϊόντα καθαρισμού και εξοπλισμού που θα διαθέτει ο ανάδοχος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 692.899,60 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 558.790,00 € ).

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 285.311,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 230.090,00€ ).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπ/νου δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 978.211,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α.  24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 788.880,00€).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και την Συγγραφή Υποχρεώσεων της διακήρυξης

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 355435

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13-07-2024 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-07-2024 και ώρα 12:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού  #11.175,80€#.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 177107/10-07-2024 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Μέχρι  την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2083210, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: ele.nona@athens.gr.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10-07-2024

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Ο Δήμος Πρέβεζας προκήρυξε διαγωνισμό προμήθειας «Μέσων Ατομικής Προστασίας Υπαλλήλων» αξίας με ΦΠΑ: 52.581,41 ευρώ. Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών  η 17η/07/2024  και ώρα  17:00. Πληροφορίες για την διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  στα: Τηλ.: 26823-60683 Email:  promithies.dimou.prevezas@gmail.com.

Η ανακοίνωση (Περίληψη Διακήρυξης) του Δήμου Πρέβεζας

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 4412/16, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2024. [ CPV: 18141000-9,18444000-3,35113400-3,18830000-6,18143000-3].

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ : 52.581,41€. Χρηματοδότηση: Τακτικός προϋπολογισμός Κ.Α. 6061.[Α.Υ. 384/2024] Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α

συστήματος 354376. Έναρξης υποβολής προσφορών 03/07/2024 Λήξη υποβολής προσφορών 17/07/2024  και ώρα  17:00. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Επί ποινή αποκλεισμού κάθε διαγωνιζόμενος   μπορεί  να υποβάλλει  προσφορά για  μία ή περισσότερες ομάδες .Η προσφορά θα αφορά  όμως το σύνολο των προς προμήθεια  ειδών  της κάθε ομάδας/ομάδων .Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας και σε περίπτωση ενώσεων  οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού  δύο τοις  εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας των ομάδων  για  τις οποίες  υποβάλλεται προσφορά. Περισσότερες  πληροφορίες για την διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών

Τηλ.:26823-60683 Email promithies.dimou.prevezas@gmail.com.

Πλήρες τεύχος δημοπράτησης αναρτάται στη ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας: http://www.dimosprevezas.gr/epixeiriseis/anadoxoi/prokirykseis-diagonismoi/

Για να δείτε την διακήρυξη του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ…            

Newsroom Efhmeris.gr

Ο Δήμος Δελφών προκήρυξε Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 685.483,87 € (χωρίς ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» είναι 208449.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

—————–

Αναλυτικά…

Ο Δήμος Δελφών προκήρυξε Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Παρνασσού», προϋπολογισμού 850.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Πολυδρόσου, σε χώρο όπου σήμερα υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου, μεταξύ άλλων αναμένεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

 • Στο υφιστάμενο κτίριο αποδυτηρίων προσθήκη κατ’ επέκταση ώστε να καλύπτονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων, με όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργικότητά τους.
 • Εκσκαφή του χώρου όπου ακολούθως θα κατασκευασθεί ο συνθετικός τάπητας στίβου (ταρτάν) μήκους 350,00 m και 6 διαδρομών. Επίσης, θα γίνει κατασκευή τάφρου απαγωγής ομβρίων ανάμεσα στο ταρτάν και το γήπεδο ποδοσφαίρου με κανάλι, το οποίο θα συνδεθεί με το υπάρχων αποστραγγιστικό σύστημα του γηπέδου.
 • Κατασκευή σκαμμάτων άλματος εις μήκος και βαλβίδων σφαιροβολίας και δισκοβολίας καθώς και μιας λίμνης με εμπόδια.
 • Καθαίρεση της υφιστάμενης περίφραξης και κατασκευή νέας μεταλλικής, θα διαχωριστεί ο χώρος των θεατών με των αθλητών, θα γίνει διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου των αποδυτηρίων, θα κατασκευαστούν ράμπες ΑμεΑ, θα γίνει τσιμεντόστρωση και διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης

Η Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αθηνά Χριστοδούλου, με δήλωσή της ευχαριστεί όλους όσοι εργάστηκαν ώστε το έργο να καταστεί ώριμο προς υλοποίηση, ολοκληρώνοντας τη σύνταξη των φακέλων με το σύνολο των απαραίτητων μελετών και εγκρίσεων, ενώ ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Παρνασσού, κ. Αθανάσιος Αδαμάκος, τονίζει τη σημασία που έχει για την περιοχή η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, καθώς θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε ντόπιους αλλά και επισκέπτες, σωματεία ή μεμονωμένους αθλητές, να αθλούνται στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Αθλητικά έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.123.287 ευρώ στον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Αθλητισμού, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατόπιν της συνάντησης που είχε με τον Δήμαρχο κ. Σπύρο Διαμαντόπουλο, την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024 στην Αθήνα.

Η έγκριση της χρηματοδότησης γίνεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Αθλητισμού και αφορά σε δράσεις βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων, και πιο συγκεκριμένα τον Ηλεκτροφωτισμό του Γηπέδου Μεσολογγίου, προϋπολογισμού 459.372 ευρώ και την Ενίσχυση Κτηρίου Κερκίδων Αθλητικού Κέντρου Μεσολογγίου, προϋπολογισμού 663.915 ευρώ.

Η ένταξη του έργου με συνολικό προϋπολογισμό 1.123.287 ευρώ περιλαμβάνεται στο Υποπρόγραμμα Τομέα Αθλητισμού του ΤΠΑ 2021-2025, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του ΥΠΑΙΘΑ και είναι μέρος του προϋπολογισμού ύψους 12.789.000€ για «Υποδομές στο τομέα αθλητισμού» σε 10 Δήμους της Ελλάδας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης τόνισε:

«Το Μεσολόγγι αποκτά ένα αναβαθμισμένο Αθλητικό Κέντρο, που θα αποτελέσει και πάλι κυψέλη αθλητισμού για την ευρύτερη περιοχή.

Στην ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση που είχα με τον Δήμαρχο Ιεράς πόλης Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο, αναγνώρισα την ανάγκη πραγματοποίησης έργων βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και προτεραιοποίησα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, την ένταξη τους στη χρηματοδότηση μέσα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Σε έναν ιστορικό Δήμο, που προετοιμάζεται για τους επετειακούς εορτασμούς των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το σύγχρονο αθλητικό κέντρο θα αποτελέσει τόπο σημαντικών αθλητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων».

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για τον Μεσολόγγι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, που από την πρώτη μας συνάντηση δήλωσε πρόθυμος να σταθεί υποστηρικτής του οράματος μας για ένα Στάδιο ασφαλές και σύγχρονο για όλους του πολίτες του Δήμου μας.

Ευχαριστώ θερμά και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού και του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Ο Αθλητισμός και η Νέα Γενιά αποτελούν προτεραιότητα μας».

Στο στάδιο της δημοπράτησης, περνά το έργο της αναβάθμισης του ταχυδιυλιστηρίου της Δεσφίνας με την έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων από τη Δημοτική Επιτροπή, χθες Πέμπτη 11 Ιουλίου.

Το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση ταχυδιυλιστηρίου Δεσφίνας», έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με το ποσό των 500.000 ευρώ, στο «ΤΠΑ υποδομών και μεταφορών 2021-25» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ».

——————

Ένα σημαντικό έργο ύδρευσης για τη Δεσφίνα αλλά και τις γύρω περιοχές, αυτό της αναβάθμισης του ταχυδιυλιστηρίου της, περνά στο στάδιο της δημοπράτησης, καθώς στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024, εγκρίθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής.

Το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου Δεσφίνας», έχει ενταχθεί,  -και εξασφαλισθεί γιαυτό-, χρηματοδότηση 500.000 ευρώ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – «ΤΠΑ υποδομών και μεταφορών 2021-25», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ».

Η μελέτη  του έργου εκπονήθηκε από τη Δ/νση Υποδομών & Συντηρήσεων του Δήμου Δελφών, ενώ κύριος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δελφών. Στόχος, με την υλοποίησή του, είναι η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Δεσφίνας και των γύρω περιοχών, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η ενεργειακή αναβάθμιση του διυλιστηρίου και η δραστική μείωση των βλαβών.

Την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη και τη διενέργεια του διαγωνισμού, που θα εκκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εξέφρασαν ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας, κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Υποδομών & Συντηρήσεων κ. Ιωάννης Βαρβάτος και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δ.Δελφών κ. Ιωάννης Μανανάς.

Ο Δήμαρχος, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με δήλωσή του τονίζει τη σημασία που έχει για την ευρύτερη περιοχή η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου, «μία ακόμα σημαντική παρέμβαση στον τομέα της ύδρευσης, η οποία διασφαλίζει την ποιότητα αλλά και τη επάρκεια του νερού, μειώνοντας ταυτόχρονα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υφιστάμενο δίκτυο», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, προσθέτοντας: «Δήμος και Δ.Ε.Υ.Α., παρά τα αντικειμενικά ζητήματα που υπάρχουν από την έλλειψη προσωπικού, καταφέρνουν με συνεργασία να δρομολογούν και να υλοποιούν ένα μεγάλο αριθμό έργων που βελτιώνουν συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψία στο εργοτάξιο καθώς σήμερα ο μετροπόντικας ολοκλήρωσε το πέρασμά του κάτω από την Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας

Αυτοψία στο εργοτάξιο κατασκευής του νέου μεγάλου συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων υδάτων που αναμένεται να ενισχύει σημαντικά την αντιπλημμυρική προστασία της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και των όμορων Δήμων, πραγματοποίησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το διατρητικό μηχάνημα (μετροπόντικας) που χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη, μόλις ολοκλήρωσε το εγκάρσιο πέρασμά του κάτω από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, κατευθυνόμενος πλέον προς την έξοδο στον Κηφισό ποταμό, μέσω του μεγάλου φρεατίου (Φ11) που κατασκευάζεται επί της οδού Πίνδου.

Όπως τονίζει ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς: «Σήμερα έγινε ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας σε μια περιοχή που μας δημιουργεί προβλήματα σε περιόδους βροχοπτώσεων. Η ολοκλήρωση του τεχνικά έργου, αναμένεται θα συμβάλει δραστικά στη μείωση των πλημμυρικών φαινομένων, προστατεύοντας επαρκώς τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση της Περιφέρειας Αττικής στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια των τοπικών κοινοτήτων.

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Το συγκεκριμένο έργο είχε ξεκινήσει προ 25ετίας, αλλά κόλλαγε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Μάλιστα πριν από λίγα χρόνια είχε απενταχθεί. Απέναντι σε αυτή τη γραφειοκρατία εμείς θα απαντάμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Έως τον Αύγουστο του 2025 το συγκεκριμένο έργο θα έχε παραδοθεί στους πολίτες.

Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση και περιμένουμε τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε τα έργα αυτά να χαρακτηρίζονται «μητροπολιτικά» προκειμένου να μπορούμε να προχωράμε σε κάθετες αδειοδοτήσεις, να προχωρούν οι απαλλοτριώσεις με διαδικασίες σαν αυτές που ίσχυαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να μην χάνονται μεγάλα χρονικά διαστήματα και τέλος να υπάρχει διαδικασία άπαξ προσφυγών έτσι ώστε να μην έχουμε αντιπλημμυρικά έργα κολλημένα επί 2, 3, 4 ή 5 χρόνια. Έχει ωριμάσει η σχετική συζήτηση και χαίρομαι γιατί η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει μέσα στις επόμενες εβδομάδες τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εμείς θα απαντάμε με έργα σε κάθε γειτονιά».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου σημείωσε ότι: «Πρόκειται για ένα έργο που λύνει προβλήματα δεκαετιών στην περιοχή μας. Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, μέσα σε ένα τρίμηνο από την ανάληψη των καθηκόντων μας, το έργο προχωρά με γοργούς ρυθμούς Η συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής θα συνεχιστεί, σε όλα τα επίπεδα. Γίνονται έργα ουσίας».

Ο αγωγός, που εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ7 (περιοχή Αγία Μαρίνα), θα έχει συνολικό μήκος 1.213 μέτρων, με μεταβαλλόμενη διατομή από κυκλική σε ορθογωνική και πάλι κυκλική, λόγω των απαιτήσεων του υπεδάφους. Ειδικότερα, εκκινεί από τη διασταύρωση των οδών Σκρα και Σερρών, κινείται επί της Σκρα, Πλαστήρα, Τρωάδος και Θεσσαλονίκης (παράλληλη της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) και στο τελικό του τμήμα πριν την εκβολή, διασχίζει εγκάρσια την Εθνική Οδό με μικροσήραγγα, περνά κάτω από την οδό Σοφούλη με ανοικτή εκσκαφή και καταλήγει στον Κηφισό ποταμό που είναι ο τελικός αποδέκτης των ομβρίων της περιοχής.

Η δαπάνη κατασκευής του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.398.944,06 ευρώ, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021 – 2027» (με 2.950.341,97 ευρώ) και από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (με 1.448.602,09 ευρώ). Η ολοκλήρωσή του αναμένεται σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, τέλη Αυγούστου του 2025.

Κατά την αυτοψία του στο εργοτάξιο κατασκευής του νέου μεγάλου συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων υδάτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευσαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Μ. Κύρκος, ο προϊστάμενος Οδοποιίας Βαγγέλης Μπακογιώργος και οι επιβλέποντες του έργου, Ά. Μουρελάτου και Ν. Μπαρτζούκας.

H Αντιδήμαρχος Πετρούπολης, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό “άνω των ορίων” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια δύο ανατρεπόμενων φορτηγών μεταφοράς, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 800kg .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 74.400,00€ ) με κωδικό CPV: 34134000-5.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών .

Ως διάρκεια σύμβασης προμήθειας, ορίζεται ο χρόνος μέχρι και την οριστική παραλαβή των δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών μεταφοράς, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/08/2024 στις 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 23/08/2024 στις 11:00.

Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Συστ. Αριθμός: 354413) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως άνω σύνδεσμο.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι € 1.200,00 (χιλίων διακοσίων ευρώ).

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για  περισσότερα στοιχεία κάντε κλικ εδώ…

Η σύμβαση για την αποκατάσταση των άμεσων βλαβών δικτύων και υποδομών από την πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου στον Έβρο υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας.

Το έργο «Αποκαταστάσεις δικτύων και υποδομών από πυρκαγιά, Δήμος Αλεξανδρούπολης», «υποέργο 1: Αποκαταστάσεις δικτύων και υποδομών Δήμου Αλεξανδρούπολης από πυρκαγιά», αφορά στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων από την πυρκαγιά ποτιστρών και δεξαμενών όπως αυτές καταγράφηκαν από αυτοψίες των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ζημία που έχει αντίκτυπο στη δυνατότητα εύρεσης νερού για τα εναπομείναντα ζώα οργανωμένης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 171.792,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και έχει συμβατικό χρόνο περαίωσης 12 μήνες.

O Δήμος Πειραιά προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών κουνουποκτονιών – απεντομώσεων – μυοκτονιών για τους χώρους εμβέλειας Δήμου Πειραιά, έλεγχος της ποιότητας του νερού των συντριβανιών για τυχόν ανίχνευση Λεγεωνέλλας και των ενεργειών καταπολέμησης της σε περίπτωση

ανίχνευσης, για τα έτη 2024-2025-2026», προϋπολογισμού 614.322,00 € πλέον ΦΠΑ (409.548,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 204.774,00€ πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. ΚΥΡΙΟΣ CPV:90922000-6.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά αναφερόμενα στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης

 • Τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.
 • Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
 • Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πειραιά.
 • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς

φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 • Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 21/06/2024
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/06/2024 και ώρα 08:00 π.μ
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/07/2024 και ώρα 14:00.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οχτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα και ενενήντα έξι λεπτών 8.190 ,96€ το οποίο ανέρχεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, άνευ προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ.

Για να δείτε την Περίληψη της Προκήρυξης κάντε κλικ εδώ  

Ο Δήμος Ιωαννιτών Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», Προμήθεια ενός (01) Διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 19 tn, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 178.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού Έτους 2024.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία έναρξης 04/07/2024 και καταληκτική ημερομηνία 19/07/2024 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 25/07/2024 και περί ώρα 11.00 π.μ.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) Λεωφόρος Θηβών 196-198, τκ 18233 Αθήνα Ελλάδα: +302132141216, +302132141241 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp@aepp-procurement.gr

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. (2.870,97 ευρώ).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών, Καπλάνη 7 (3ος όροφος) στο τηλ. 26513 61435 (Γεώργιος Λαδιάς Π.Ε. Διοικητικού-Οικονιμικού).

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης δαπάνης παρέχονται από την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου / Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ιωαννιτών (οδός Κωνσταντινουπόλεως 6, Ιωάννινα, τ.κ 45 444, τηλ: 26510 31168, 2651361395 αρμόδια υπάλληλος κα Γεωργία Βαρζώκα, Π.Ε. Μηχανικών – Χημικών Μηχανικών.

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης κάντε κλικ εδώ…        

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ…          

Τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την αναβάθμιση της Πλατείας «Ελευθερίας» (Μικράς Ασίας) στα Προσφυγικά με προϋπολογισμό 935.000 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), διακηρύσσει ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Το έργο υλοποιείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων ως πολυετής δαπάνη, με κατανομή για το 2024 του ποσό των 561.000 ευρώ (επιχορήγηση από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Ανάπτυξης) και για το 2025 του ποσού των 374.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

«Η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, σε συνδυασμό με την αναζωογόνηση των Προσφυγικών, ένα μεγάλο έργο που είναι σε εξέλιξη, καθώς και την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης, μας γεμίζει χαρά. Μια ιστορική περιοχή του Δήμου μας, παίρνει αυτό που της αξίζει. Αναβαθμίζεται και μαζί της αναβαθμίζεται και η καθημερινότητα των δημοτών που ζουν σ’ αυτή. Η αυλή των σπιτιών τους γίνεται ανθρώπινη κι έτσι προχωρούμε σε ολόκληρη την πόλη μας. Τα Προσφυγικά αλλάζουν πρόσωπο. Αναζωογονούνται, όπως αλλάζει ολόκληρος ο Δήμος μας», τόνισε ο Κώστας Πελετίδης.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Την πλατεία περιβάλλουν οι οδοί Πόντου – Προύσσης – Φωκαίας – Περγάμου, εκ των οποίων οι οδοί Προύσσης και Περγάμου έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν ως πεζόδρομοι.

Το έργο της πλατείας, αφορά κυρίως ανακατασκευή δαπέδων -πλακοστρώσεις, συντήρηση – εμπλουτισμό φύτευσης, αποκατάσταση φθορών, αντικατάσταση φωτισμού, σύνδεση με τους δύο πεζόδρομους που συνορεύει η πλατεία, αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού, αναδιαμόρφωση και ανακατασκευή της παιδικής χαράς, συντήρηση -ανάδειξη μνημείων της πλατείας.

Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης της πλατείας, είναι η προσπάθεια σεβασμού, διατήρησης και αξιοποίησης της υπάρχουσας ιστορικής σημασίας της και η δημιουργία ενός «πάρκου μνήμης» με ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της (τέσσερα αγάλματα – μνημεία).

Η πυκνή βλάστηση του χώρου θα τονιστεί, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατείας – πάρκου, που θα λειτουργεί ως πνεύμονας πρασίνου για την περιοχή.

Πρόθεση του σχεδιασμού, υπήρξε ακόμα η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενσωμάτωση της πλατείας στην ευρύτερη γειτονιά. Για το λόγο αυτό, οριοθετούνται με σαφήνεια χώροι – είσοδοι – προσβάσεις σε όλες τις πλευρές της πλατείας. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη σύνδεση της πλατείας με τους δύο πεζόδρομους που έχουν κατασκευαστεί στις δύο πλευρές της.

Σκοπός της αρχιτεκτονικής πρότασης είναι αρχικά να αποκαταστήσει τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν και στη συνέχεια, με ήπιες παρεμβάσεις, να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βασικών χαράξεων του υφιστάμενου σχεδιασμού της πλατείας, αλλά και να προτείνει νέα στοιχεία και τεχνικές που να συνδυάζονται αρμονικά με τον ευρύτερο χαρακτήρα της περιοχής και με μια σύγχρονη προσέγγιση και αισθητική, να συμβάλει στην σταδιακή αναβάθμισή της. Παράλληλα, η χρηστικότητα, η πρόβλεψη δραστηριοτήτων για πολίτες όλων των ηλικιών και η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία αποτελούν στοιχεία της μελέτης.

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας