Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Με 519.480€, χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΣΠΑ «Αττική 2021-2027» για το διάστημα 1/1/2023 – 31/12/2025 οι κοινωνικές δράσεις του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Με 519.480€, χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΣΠΑ «Αττική 2021-2027» για το διάστημα 1/1/2023 – 31/12/2025 οι κοινωνικές δράσεις του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Με απόφαση της ΟΕ του δήμου Αγίας Βαρβάρας, εγκρίθηκαν οι όροι  του προγράμματος χρηματοδότησης για τρία  χρόνια με 519.480€, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Αττική 2021-2027», οι Κοινωνικές δράσεις του δήμου Αγίας Βαρβάρας… και ειδικότερα  τςι:

 • Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
 • Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
 • Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Η απόφαση της ΟΕ του δήμου (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ) αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Έγκριση των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας» στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

…[…]…

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και:

 • Την από 23.11.2023 εισήγηση του προϊσταμένου του Αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης & ΤΠΕ του δήμου, κ. Κωνσταντίνου Τσούτσουρα
 • Την απόφαση με α.π. 3659/8-11-2023, ΑΔΑ 9ΠΞ17Λ7-ΩΝ5 και θέμα την ένταξη της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας», με κωδικό ΟΠΣ 6002359, στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»
 • Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης
 • Τα εγκεκριμένα τεχνικά παραρτήματα υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων της
 • πράξης
 • Την σχετική νομοθεσία
 • Την ανάγκη λήψης απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας» στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Η συνολική χρηματοδότηση της πράξης για το διάστημα 1/1/2023 – 31/12/2025 είναι 519.480€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 2. Την έγκριση των τεχνικών παραρτημάτων υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων της πράξης

——————

Επισυνάπτεται:

 1. η απόφαση με α.π. 3659/8-11-2023, ΑΔΑ 9ΠΞ17Λ7-ΩΝ5 και θέμα την ένταξη της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας», με κωδικό ΟΠΣ 6002359, στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»
 2. το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης
 3. τα εγκεκριμένα τεχνικά παραρτήματα υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων της πράξης

Η συνολική χρηματοδότηση της πράξης για το διάστημα 1/1/2023 – 31/12/2025 είναι 519.480€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η πράξη περιλαμβάνει τρία υποέργα που θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και τα τεχνικά παραρτήματα υλοποίησης των υποέργων:

 1. Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
 2. Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
 3. Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας