Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Περιφέρεια Αττικής: Στρατηγική για την Κλιματική Ανθεκτικότητα της Αττικής

Περιφέρεια Αττικής: Στρατηγική για την Κλιματική Ανθεκτικότητα της Αττικής

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Υλοποίηση του Υποέργου 11, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027». (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430)

Η κλιματική αλλαγή, οι πολιτικές, τα σχέδια και η εφαρμογή τους εντάσσονται στις βασικές προτεραιότητες του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ενώ η ανάγκη οικοδόμησης κλιματικής ανθεκτικότητας της Αττικής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Σε αυτή τη βάση, η Νέα Μητροπολιτική Αττική ανέλαβε τη μελέτη εξειδίκευσης της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Αττικής που περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και του σχετικού θεσμικού πλαισίου, την εξειδίκευση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στον τομέα της κλιματικής ανθεκτικότητας και τη διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο που πρέπει να ενσωματωθούν στα έργα και τις παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Με την έννοια της ανθεκτικότητας να ενσωματώνεται ήδη, έστω μερικώς, σε κείμενα στρατηγικού σχεδιασμού όπως το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020 – 2025, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε θέση να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα και να κινηθεί προ-δραστικά, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση σχετικά με το ζήτημα της ανθεκτικότητας και πώς αυτή μπορεί να ενισχυθεί σε περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα, ο προέλεγχος της κλιματικής ανθεκτικότητας των υποδομών περιλαμβάνει:

Αντιμετώπιση σημαντικών κλιματικών κινδύνων με προσδιορισμό, αποτίμηση, σχεδιασμό και εφαρμογή συναφών μέτρων προσαρμογής.

Αξιολόγηση του πεδίου και της ανάγκης τακτικού ελέγχου και παρακολούθησης π.χ. των κρίσιμων παραδοχών για την μελλοντική κλιματική αλλαγή.

Επαλήθευση της συνέπειας με ενωσιακές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές και σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» (με Κωδικό ΟΠΣ 5145430).

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας