Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,Δήμος ΒΒΒ,Διαγωνισμός πολιτικής προστασίας,αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων,διαγωνισμός αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων

Δήμος ΒΒΒ: Διαγωνισμός για «Αποψίλωση Κοινόχρηστων Χώρων και Οικοπέδων» ύψους 129.927,20 €

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για

Περισσότερα »
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας