Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 20:57

Search
Close this search box.

Διαγωνισμός συντήρησης υβριδικού χλοοτάπητα προϋπολογισμού 180.447,28€ από το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Ο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκήρυξε ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΑΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 180.447,28€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Πέμπτη 18-1-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Παρασκευή 19-1-2024 και ώρα 10:30 π.μ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Για να δείτε την απόφαση της ΟΕ με τους όρους της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ…

Για να δείτε την περίληψη του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ…  

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας