Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Αμαρουσίου (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)…

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Αμαρουσίου (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)…

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Εγκρίθηκε από την ΕΠΖ δήμου Αμαρουσίου το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Αμαρουσίου (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)…

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) που χρηματοδοτείται ως δράση από το «Πράσινο Ταμείο», έχει ως στόχο να συμβάλει στην προώθηση του χωρικού σχεδιασμού και την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης του Δήμου Αμαρουσίου μέσω της καταγραφής και απόκτησης των χαρακτηρισμένων από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση, βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων.

Ειδικότερα το Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στοχεύει αποκλειστικά στη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση και αξιολόγηση των στοιχείων του Δήμου καταλήγοντας στην ιεράρχηση όλων των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων που κινδυνεύουν να απωλέσουν τον κοινόχρηστο – κοινωφελή χαρακτήρα τους εντός μιας πολεοδομικής ενότητας λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφηκαν όλα τα πολεοδομικά πολύγωνα που προσδιορίζουν κοινόχρηστες χρήσεις γης και που δύναται να επηρεάσουν τα πολεοδομικά μεγέθη μιας περιοχής λόγω άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Για να δείτε την απόφαση της ΕΠΖ του δήμου Αμαρουσίου κάντε κλικ εδώ            

Κατά την υλοποίηση του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

 • Καταγραφή όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο για το σύνολο του Δήμου (354), είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιονδήποτε λόγο αλλά και χώροι για τους οποίους αρμόδιος για την απαλλοτρίωση δεν είναι ο Δήμος (αλλά δύναται να γίνει φορέας απαλλοτρίωσης), με τη δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων όπου αποτυπώθηκαν τα χωρικά δεδομένα κάθε πολυγώνου με τα αντίστοιχα περιγραφικά τους στοιχεία. Σημειώνεται ότι στους χώρους αυτούς δεν περιλαμβάνονται δρόμοι.
 • Από το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο έγινε εξαγωγή μόνο του επιπέδου των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα ή είναι πολεοδομικά αρρύθμιστοι (158).

Κατάταξη Χώρων

Οι εξετασθέντες χώροι κατατάχθηκαν σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020:

 • Η τιμή 1 αντιπροσωπεύει την περίπτωση α) «χώροι για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική
 • απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης και εκκρεμεί η τροποποίηση σχεδίου».
 • Η τιμή 2 αντιπροσωπεύει την περίπτωση β) «χώροι για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης».
 • Η τιμή 3 αντιπροσωπεύει την περίπτωση γ) «χώροι για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου».
 • Η τιμή 4 αντιπροσωπεύει την περίπτωση δ) «λοιποί χώροι που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις».

Ακολούθησε η ιεράρχηση των χώρων με βάση την αναγκαιότητα για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020 : 1.Πολύ χαμηλός, 2. Χαμηλός, 3. Μέτριος, 4. Μεγάλος, 5. Πολύ μεγάλος.

Κριτήρια Ιεράρχησης

Ως κριτήρια ιεράρχησης επιλέχθηκαν και καταρτίστηκαν τα εξής επτά κριτήρια:

Η πληθυσμιακή πυκνότητα και κατ’ επέκταση ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός της εκάστοτε Πολεοδομικής Ενότητας στην οποία εντάσσεται ο εξεταζόμενος χώρος (Κριτήριο 1).

 • Η πυκνότητα δόμησης της κάθε Πολεοδομικής Ενότητας στην οποία εντάσσεται ο εξεταζόμενος χώρος (Κριτήριο 2).
 • Η απόσταση του εξεταζόμενου χώρου από άλλους απαλλοτριωμένους ή υλοποιημένους ΚΧ-ΚΦ χώρους (Κριτήριο 3)
 • Η έκταση (μέγεθος) του εξεταζόμενου χώρου (Κριτήριο 4)
 • Η έκταση των ΚΧ – ΚΦ που έχουν απαλλοτριωθεί σε σχέση με τη θεσμοθετημένη έκταση ανά Πολεοδομική Ενότητα, δηλαδή ο βαθμός υλοποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου ανά Π.Ε. (Κριτήριο 5).
 • Η κατηγορία του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020 στην οποία εντάσσεται ο εξεταζόμενος χώρος, αφού χώροι οι οποίοι εντάσσονται στις δύο πρώτες κατηγορίες παρουσιάζουν αυξημένο «κίνδυνο» να απωλεσθεί ο χώρος (Κριτήριο 6).
 • Η θεσμική – τεχνική ωριμότητα απαλλοτρίωσης του εξεταζόμενου χώρου, δηλαδή η περίπτωση ο χώρος να περιλαμβάνεται σε κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής ή Πράξη Αναλογισμού (Κριτήριο 7).

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας