Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 20:38

Athens, GR
33°
Fair
Search
Close this search box.

Οικονομική Επιτροπή Δήμου ΒΒΒ: 299.993,20 €, για «Εργασίες κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δέντρων 2023 – 2026»

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με απόφασή της  προκήρυξε διαγωνισμό προϋπολογισμού για «Εργασίες κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δέντρων 2023 – 2026». Για την ημερομηνία κατάθεσης και ανοίγματος προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις υπηρεσίες του Δήμου…

Δείτε στην συνέχεια  το απόσπασμα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΒΒΒ

…[…]…

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της, οι οποίες αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 174/2023 μελέτης, για τη διενέργεια του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δέντρων 2023 – 2026», της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Β) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσής της με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 299.993,20 €, η οποία εκτείνεται σε 4 έτη ως ακολούθως:

Γ) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 27 του 4412/2016, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 284200 και τίτλο: «Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δέντρων 2023 – 2026», οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Για να δείτε όλη την απόφαση της ΟΕ κάντε κλικ εδώ  

Νίκος Παρίκος

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας