Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Δήμος Αγίου Δημητρίου: Ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι και καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές τους με απόφαση του Δημάρχου κ. Στ. Μαμαλάκη

Δήμος Αγίου Δημητρίου: Ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι και καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές τους με απόφαση του Δημάρχου κ. Στ. Μαμαλάκη

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Με απόφαση  του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, κου Στυλιανού Μαμαλάκη, που  υπογράφθηκε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024 και δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια την ίδια ημέρα, ορίσθηκαν  για διάστημα δύο ετών και έως  τις 2 Ιανουαρίου 2025, οι 10 αντιδήμαρχοι της Πόλης, με τους 7 από αυτούς με αντιμισθία και τους 3 χωρίς αντιμισθία, καθώς  επίσης και καθορίσθηκαν και οι αρμοδιότητες του καθενός. Αναπληρωτές δημάρχου ορίσθηκαν οι αντιδήμαρχοι α) Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Κάππος και β) Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης – Μάριος Μπάντος.

—————–

Ειδικότερα στην απόφαση του κου Στυλιανού Μαμαλάκη αναφέρονται σε ότι αφορά τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους τα εξής:

«Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με θητεία από 03.01.2024 έως 02.01.2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες, ως εξής :

 1. την κα Μαρία Αχουλιά Σκριβάνου του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Παιδείας με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παιδικών σταθμών, και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των Σχολικών Επιτροπών έως τη λύση τους).
 • την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Γεώργιο Κάππο του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβανομένου του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού – Μηχανολογικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 1. τον κ. Γεώργιο Ταμπακόπουλο του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Εποπτείας Πόλης με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Ανεξάρτητου Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας και του Ανεξάρτητου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. την κα Ελένη Κοντόγγονα του Κυριάκου, Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Ισότητας των Φύλων με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου πλην αυτών που άπτονται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα.

 • Τον σχεδιασμό και την εποπτεία δράσεων και πολιτικών σχετικά με την Ισότητα των Φύλων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Βασίλειο Ζαχαριά του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ψηφιακής Ανασυγκρότησης με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Την εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας του Ανεξάρτητου Γραφείου Μηχανογράφησης – Μηχανοργάνωσης.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Ιωάννη – Μάριο Μπάντο του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των τμημάτων αυτής (περιλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου).
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Αθανάσιο Μπαμπάνα του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Κωνσταντίνο Κυριακάκη του Παντελή, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:

 • α) Τμήμα Καθαριότητας
 • β) Τμήμα Πρασίνου
 • γ) Γραφείο Μηχανολογικό (Οχημάτων – Εξοπλισμού) και Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας & Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού – Μηχανολογικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Ευάγγελο Μπούρη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Αθλητισμού & Παιδικών Κατασκηνώσεων χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών Αθλητισμού που αναλαμβάνει ο Δήμος εκ του καταργηθέντος ΝΠΔΔ αρμοδίου για τον Αθλητισμό πλέον των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. την κα Αγγελική Σαραβελάκη του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών Πολιτισμού που αναλαμβάνει ο Δήμος εκ του καταργηθέντος ΝΠΔΔ αρμοδίου για τον Πολιτισμό, πλέον θεμάτων Φιλοζωίας και Εθελοντισμού.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, διοικητικών εγγράφων, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή προστίμων καθώς και την

ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες αυτών ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Κάππος του Παναγιώτη που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη – Μάριο Μπάντο του Νικολάου.

ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.»

Για να δείτε όλη την απόφαση κάντε κλικ εδώ  

Έφη Γιοβάνου

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας