Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 20:32

Search
Close this search box.

Δήμος Δάφνης – Υμηττού: Ορίσθηκαν από τον δήμαρχο κ. Νίκο Ε. Τσιφίλη, οι αντιδήμαρχοι με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 31/12/2024

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Με απόφαση που  υπέγραψε  την Τρίτη 2.01.2024, ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού κος Νίκος Ε. Τσιλίφης, όρισε τους εννέα (9) αντιδημάρχους της διοίκησης του με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 31/12/2024 και καθόρισε με την ίδια απόφαση  του, τις αρμοδιότητες του καθενός…

Ειδικότερα και σύμφωνα με την απόφαση δημάρχου οι αντιδήμαρχοι  είναι:

 1. κ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Του Τμήματος Διοικητικού.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. κ. Μαγγίτα Ανδριάνα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των φύλων-ΤΕΒΑ.
 • Των Δράσεων Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας
 • Των αρμοδιοτήτων του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. κ. Μπουρνελέ Νικόλαο, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

4.κ. Αδάμ Χρήστος, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Παιδείας- Δια βίου Μάθησης .
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. κ. Μπούζη Σονίλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Του Γραφείου Δημοτολογίου-Μητρώο Αρένων .
 • Του Γραφείου Εκλογικών Καταλόγων.
 • Του Γραφείου Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης -Αρχείου
 • Του Γραφείου Διοικητικής Μέριμνας.
 • Του Τμήματος ΚΕΠ.
 • Του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
 • Την επίβλεψη της καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. κ. Κατσαρό Θεόδωρο, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Του Γραφείου Τεχνικών Έργων και συντήρηση Υποδομών.
 • Του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών – Μηχανολογικών έργων και Σηματοδότησης.
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας.
 • Των αρμοδιοτήτων του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού -Αθλητισμού.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Αρμόδιο ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:
 1. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
 2. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
 3. Έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 4. Χειρισμό θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
 5. κ. Τζιβελέκα Ιωάννη, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Του Τμήματος Περιβάλλοντος.
 • Ευθύνη, εποπτεία, Παρακολούθηση, Συντονισμό καλής λειτουργίας όλων των θεμάτων Φιλοζωίας και Αδέσποτων Ζώων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Αρμόδιο ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, με αρμοδιότητες:
 1. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική κοινότητα.
 2. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 3. Έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 4. Χειρισμό θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας
 5. κ. Λιούτα Κωνσταντίνο, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας .
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Δημάρχου, αναπληρωτής Δημάρχου, ορίζεται ο κος Γιαννακούρας Δημήτριος.

 • Όταν απουσιάζει ο τοπικός Αντιδήμαρχος Δάφνης τον αντικαθιστά ο τοπικός Αντιδήμαρχος Υμηττού και αντίστροφα.
 • Όταν απουσιάζει ή κωλύεται Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην της αρμοδιότητάς του καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τζιβελέκας Ιωάννης

—————-

Για να δείτε  όλη την απόφαση κάντε κλικ εδώ…                   

Έφη Γιοβάνου

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας