Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Περιφέρεια Αττικής: Έκθεση κόλαφος κατά της Διοίκησης Παχατουρίδη για Βαριές περιβαλλοντικές παραβάσεις στον ΣΜΑ και στο δημοτικό Αμαξοστάσιο

Περιφέρεια Αττικής: Έκθεση κόλαφος κατά της Διοίκησης Παχατουρίδη για Βαριές περιβαλλοντικές παραβάσεις στον ΣΜΑ και στο δημοτικό Αμαξοστάσιο

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Τις βαριές περιβαλλοντικές παραβάσεις, που μολύνουν όχι μόνο τους χώρους εργασίας του δημοτικού Αμαξοστασίου και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αλλά και των α) Άλσος Περιστερίου και β) Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής Παιδιών και Εφήβων, που επιβαρύνουν όχι μόνο την υγεία των εργαζόμενων στους χώρους αυτούς, αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες  κάθε ηλικίας, κυρίως δε των μικρών παιδιών και των ευάλωτων ηλικιακά και από πλευράς υγείας ατόμων, καταγράφει  η Έκθεση διπλού ελέγχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος  της Περιφέρειας Αττικής που αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε στον επίσημο ιστότοπο της τελευταίας…

Ο έλεγχος ήταν διπλός, με τους αρμόδιους επιθεωρητές περιβάλλοντος να επισκέπτονται τον χώρο του αμαξοστασίου στις 19 Ιουλίου 2023 και ολοκληρώθηκε με την σύνταξη και δημοσίευσε της σχετικής έκθεσης στις 11 Οκτωβρίου 2023…

Η απόρριψη των ισχυρισμών της κας Μαίρης Τσιώτα

Οι ελεγκτές της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, καταλογίζουν στην Διοίκηση Παχατουρίδη,  περιβαλλοντικές παραβάσεις στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ  και του δημοτικού Αμαξοστασίου, ενώ απέρριψαν και  την τελική επεξήγηση της Αντιδημάρχου Πρασίνου και Καθαριότητας  κας Μαίρης Τσιώτα-Μάρκου, ως απαράδεκτη, θεωρώντας ότι είναι απλώς λόγια του αέρα, κάτι πρωτοφανές για τον Δήμο Περιστερίου και την διοίκηση Παχατουρίδη που μέχρι τώρα είχε συνηθίσει να κάνει ότι θέλει και να προβάλλει οποιαδήποτε αιτιολογία, ακόμη και εμφανώς  εκτός τόπου και χρόνου για κάθε παράβαση εκ μέρους της των προβλέψεων της νομοθεσίας και αυτές οι αιτιολογίες να γίνονται  χωρίς κανένα πρόβλημα ή αιτίαση των ελεγκτών δεκτές…

Οι περιβαλλοντικές παραβάσεις…

Ειδικότερα οι περιβαλλοντικές και όχι μόνο παραβάσεις της διοίκησης Παχατουρίδη που καταγράφονται στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ και του δημοτικού αμαξοστασίου και για τις οποίες ζητούνται άμεη διόρθωση στο ορθό και νόμιμο, είναι:

Συμπίεση οργανικών απορριμμάτων στον λειοτεμαχιστή του ΣΜΑ

Έλλειψη συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων συμπίεσης απορριμμάτων τον ΣΜΑ

Έλλειψη συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στο πλυντήριο  απορριμματοφόρων και οχημάτων

Μη αδειοδοτημένη  σύνδεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο  αποχέτευσης της ΕΥΤΔΑΠ

Μη ύπαρξη συστήματος βιολογικής επεξεργασίας υγρών λυμάτων ΣΜΑ και Πλυντηρίου Οχημάτων

Έλλειψη συστήματος  (και πιστοποιητικού) ενεργητικής πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις  ΣΜΑ και Αμαξοστασίου

Ασάφεια για τους τρόπους αποκομιδής της λάσπης από τα φρεάτια  συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων του ΣΜΑ και του Πλυντηρίου Οχημάτων..

Ο μερικός έλεγχος και ο χρόνος τω έξι (6) μηνών για την πραγματοποίηση  και ολοκλήρωση  του ελέγχου…

Όλα τα θαύματα σε ότι φορά ελέγχους δημοσίων υπηρεσιών σε ΟΤΑ και μάλιστα αυτούς που αφορούν το περιβάλλον και τις τυχόν παραβάσεις του, συναντώνται ως γνωστόν στον Δήμο Περιστερίου… Έτσι και στον συγκεκριμένο έλεγχο που χρειάσθηκε 6 περίπου μήνες από την στιγμή της υποβολής σχετικής καταγγελίας, -από πολίτη-, μέχρι να συνταχθεί,  επιδοθεί και δοθεί στην δημοσιότητα η σχετική έκθεση…

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής:

«Η από 27-4-2023 μέσω email αίτηση πολίτη, που έλαβε αρ. πρωτ. 499415/27-4-2023 από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

  1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 847196/6-7-2023 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δ. Τομέα Αθηνών με συνημμένο το από 9-5-2023 email του Β΄ Α/Τ Περιστερίου και την από 26-4-2023 αίτηση – καταγγελία πολίτη.
  2. Η από 19-7-2023 Έκθεση αυτοψίας – Φύλλο ελέγχου, που υπογράφεται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και από την Αντιδήμαρχο κα Μαρία Τσιώτα – Μάρκου.
  3. Η από 19-7-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.
  4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 953749/28-7-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου – κλήση σε απολογία», που αφορά τον χώρο των εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες.
  5. Η υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 42100/23-8-2023 αίτηση με την υποβολή απόψεων της υπεύθυνης Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής».

Ακολουθεί  απόσπασμα της  Έκθεσης Ελέγχου… στις εγκαταστάσεις του δημοτικού Αμαξοστασίου Περιστερίου στην οδό Αγίου Βασιλείου 62

«Οριστική έκθεση ελέγχου στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών».

————–

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των (4) και (5) σχετικών την Τετάρτη 19-7-2023 οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας Τσιακαλάκης Εμμανουήλ, Βήτου Μαριάνα και Αρκούδης Νικόλαος διενήργησαν μερικό έλεγχο σε χώρο των εγκαταστάσεων του Δήμου Περιστερίου επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) με Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) η ανωτέρω θέση, που εγκρίθηκε με το άρθρο 92 παρ. 1 Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 650bf8e9b04a8e2f87f52526 στις 11/10/23 10:56 υποπαρ. (ιστ) του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α΄/07-05-2020) για την Προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και ειδικότερα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), παρατείνεται έως την 31-12-2024.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε έκταση περίπου 13 στρεμμάτων στις εγκαταστάσεις του (ΣΜΑ) του οικείου Δήμου περιλαμβάνονται οι κάτωθι δραστηριότητες:

Ι) Χώρος μεταφόρτωσης και επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων,

ΙΙ) Χώρος αμαξοστάσιου για την υπαίθρια στάθμευση των απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείων άλλων οχημάτων έργων και αυτοκινήτων,

ΙΙΙ) Χώρος Συνεργείου οχημάτων με τρεις τάφρους για εργασίες μικροσυντήρησης, αλλαγής λαδιών και αλλαγής ελαστικών, καθώς και χώρος για τις ηλεκτρολογικές εργασίες,

ΙV) Χώρος πλυντηρίου οχημάτων,

  1. V) Χώρος για ξυλουργικές εργασίες,

VΙ) Χώρος αποθήκευσης υλικών και ειδών προστασίας για τους εργαζόμενους,

VII) Χώρος αποθήκευσης υλικών οικοδομικής φύσεως για εξωτερικές εργασίες και σιδηρές κατασκευές για πλατείες και παιδικές χαρές,

VIII) Κτιριακές εγκαταστάσεις για τα γραφεία, το ιατρείο και για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων.

  1. IX) Δύο (2) δεξαμενές πετρελαίου κίνησης των 10.000 lt για την αποκλειστική τροφοδοσία των οχημάτων του οικείου Δήμου.

Υπάρχουν ακόμη στο χώρο των εγκαταστάσεων του (ΣΜΑ) μία εφεδρική γεννήτρια παροχής ρεύματος για έκτατες περιπτώσεις και εγκατάσταση για φόρτιση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Στον εξεταζόμενο χώρο μεταφόρτωσης και επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων διαπιστώθηκε να υπάρχει σύστημα χοάνης με λειοτεμαχιστή για τον θρυμματισμό των ογκωδών και των κλαδεμάτων με κατάληξη σε αντίστοιχη πρέσα συμπίεσης κλειστού τύπου. Επίσης υπάρχει και άλλη χοάνη για τα υπολείμματα από μηχανικά σάρωθρα καθαρισμού των οδών και ενίοτε απορριμμάτων οικιακής φύσης με κατάληξη σε αντίστοιχη πρέσα συμπίεσης κλειστού τύπου.

Στον συγκεκριμένο χώρο είναι εγκατεστημένο σύστημα αποκονίωσης για την συγκράτηση της σκόνης και των σωματιδίων, που γίνεται μέσω αγωγών απορρόφησης και φίλτρων.

Τα υγρά απόβλητα, που προκύπτουν από τις πλύσεις του ως άνω χώρου, οδηγούνται σε στεγανό υπόγειο φρεάτιο καθίζησης με τελική κατάληξη στον αγωγό των ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, κατά δήλωση των παρευρισκομένων υπεύθυνων του Δήμου.

Στον εξεταζόμενο χώρο του πλυντηρίου οχημάτων γίνονται, κατά δήλωση των παρευρισκόμενων υπεύθυνων υπαλλήλων, εξωτερικές πλύσεις των απορριμματοφόρων και των οχημάτων με την χρήση μάνικας και πλυστικού μηχανήματος ή και με την χρήση αυτόματης βούρτσας. Τα υγρά απόβλητα, που προκύπτουν από τις πλύσεις, οδηγούνται σε υπόγειο φρεάτιο με τελική κατάληξη στον αγωγό των ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ.

Ζητήθηκαν και παρελήφθησαν οι με αρ. πρωτ. 61010/23-12-2019, 55220/22-11-2019, 55219/22-11-2019, οικ. 18591/30-5-2016 και 55217/22-11-2019 συμβάσεις με αντίστοιχες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), αποβλήτων ελαστικών οχημάτων, μεταχειρισμένων, άχρηστων ανταλλακτικών και μηχανολογικού εξοπλισμού, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και των άχρηστων μπαταριών οχημάτων.

Επίσης παρελήφθησαν τα με αρ. πρωτ. 471 Φ.704.10/22-2-2021 και 1093Φ.701.14/31-3-2021 έγγραφα παροχής στοιχείων για την χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας του Β΄ Γραφείου Πυρασφάλειας της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών. Ωστόσο δεν επιδείχθηκε πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας για τις επιπλέον χρήσεις, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ΣΜΑ του Δήμου Περιστερίου, και αυτές αναφέρονται στο άρθρο 90 παρ. 1 του Νόμου 5039/2023.

Δεν είχε κατά τον έλεγχο εγκατεστημένο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Πλυντηρίου αυτοκινήτων, βεβαίωση σύνδεσης με τον αγωγό ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ και Σύμβαση ή και παραστατικά διάθεσης της ιλύος από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι ως άνω παραβάσεις κατατάσσονται στις χαμηλής σοβαρότητας, σύμφωνα με τον Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78τΑ΄ /28-3-2023) άρθρο 180 παράγραφος 1α. Με το (8) σχετικό έγγραφό μας κλητεύθηκε ο υπεύθυνος Δήμος Περιστερίου να υποβάλει την απολογία της, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (8) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Η υπεύθυνη Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου υπέβαλε με το (9) σχετικό τις απόψεις της με αναφορά στην άμεση τροποποίηση της μελέτης για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με τις Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 650bf8e9b04a8e2f87f52526 στις 11/10/23 10:56 απαραίτητες ενέργειες, αλλά δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, όπως αυτά ζητήθηκαν στο (8) σχετικό.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21 (2) σχετικό.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία μας αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης όπως, Βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ για το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Πλυντηρίου αυτοκινήτων, Σύμβαση ή και Παραστατικά για την διάθεση της ιλύος του βορβορο-ελαιοσυλλέκτη από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Για την συμμόρφωση με το ΠΔΕ τίθεται προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του παρόντος και με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο ελεγχόμενος φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Για να δείτε ή κατεβάσετε όλο το έγγραφο κάντε κλικ εδώ    

Νίκος Παρίκος

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας