Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 21:43

Search
Close this search box.

Σε λειτουργία το «e-Peitharxika»: Πως θα γίνεται η καταχώριση στοιχείων των πειθαρχικών υποθέσεων δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων (εγκύκλιος)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Δημοσιεύθηκε στο διαύγεια η Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την Έναρξη της καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους  αρμοδίους, τους δικαιούχους πρόσβασης στην εφαρμογή και τις ευθύνες  όσων  δεν τηρούν τα προβλεπόμενα…

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής για  την εφαρμογή «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας:

«Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της περιόδου πιλοτικής χρήσης της εφαρμογής e-peitharxika (17/5/2023 – 30/6/2023), από συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου κατόπιν σχετικών οδηγιών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/230/οικ.8621/17-5-2023), με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος e-Peitharxika για τους φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δημόσιων Διοικητικών Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν.3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις όσον αφορά την πειθαρχική διαδικασία.

  1. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ.3131/1-3-2022 (Β’ 1040) σχετικής κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ., ως υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων ορίζονται οι ακόλουθοι:

1) Οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της αρμόδιας οργανικής μονάδας Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων για τα στοιχεία που αφορούν τις διαδικασίες της Προκαταρκτικής Εξέτασης και της Ε.Δ.Ε., τα στοιχεία της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον των μονομελών πειθαρχικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων, τυχόν στοιχεία ποινικής διαδικασίας, διοικητικά μέτρα, καθώς και στοιχεία για την άσκηση προσφυγής/αίτησης ακύρωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων για υποθέσεις υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του φορέα.

2) Οι Γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων για τις πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Οι ανωτέρω υπόχρεοι κλήθηκαν ήδη με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/207/οικ.8955/3-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή τους ως χρηστών της εφαρμογής.

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώριση στοιχείων στην εν λόγω ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), των πειθαρχικών διαδικασιών καθώς και των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4807/2021.

Ως εκ τούτου οι αρμόδιες οργανικές μονάδες Διοικητικού /Προσωπικού/ Ανθρώπινου Δυναμικού που δεν έχουν προβεί στον ορισμό των υπαλλήλων (τακτικών και αναπληρωματικών) οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως χρήστες, καλούνται να προβούν αμελλητί στην έκδοση της σχετικής απόφασης.

Παρακαλούνται δε εκ νέου, και οι λοιποί, ως άνω, υπόχρεοι καταχώρισης (Γραμματείς Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων) για την άμεση εγγραφή τους στην εφαρμογή.»

Για να δείτε όλη την εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ  

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας