Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

27 Μαΐου, 2024 19:09

Search
Close this search box.

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Ορισμός Aντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων για 2024 (αποφάσεις δημάρχου)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Με δύο αποφάσεις του, που δημοσιεύθηκαν στο Διαύγεια του Δήμου, ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης κος Γιάννης Κωνσταντάτος,  όρισε   τους εννέα (9) Αντιδημάρχους της διοίκησής του για  την περίοδο 1.1.2024  έως 31.12.2024 και ένδεκα (11) Εντεταλμένους Συμβούλους, κατανέμοντας σε όλους και  τις σχετικές αρμοδιότητες  εποπτείας τομέων του δήμου και υπογραφής σχετικών διοικητικών και διαχειριστικών πράξεων… (για να δείτε την απόφαση για τον ορισμό των Αντιδημάρχων κάντε κλικ εδώ και  για να δείτε την απόφαση ορισμού των εντεταλμένων Συμβούλων κάντε κλικ εδώ)

Δείτε στην συνέχεια αποσπάσματα των δύο αποφάσεων του Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης…

———————-

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

 1. Τον κ. Στέφα Κωνσταντίνο του Γεωργίου ορίζουμε ως Έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης και ΚΕΠ με θητεία από 2-1-2024 μέχρι και την 31-12-2024 και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τις οικονομικές και τις διοικητικές υπηρεσίες καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου…
 2. Την κα. Θεοδώρου Κυριακή του Ευάγγελου ορίζουμε ως Έμμισθη Αντιδήμαρχο Ακίνητης Περιουσίας, Προγραμματισμού και Ψηφιακής Πολιτικής με θητεία από 2-1-2024 μέχρι και την 31-12-2024 και της μεταβιβάζουμε την άσκηση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…
 3. Τον κ. Παπαγεωργίου Δημήτριο του Στεφάνου ορίζουμε ως Έμμισθο Αντιδήμαρχο Κοιμητηρίων με θητεία από 2-1-2024 μέχρι και την 31-12-2024 και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το Τμήμα Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, και συγκεκριμένα του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου…
 4. Τον κ. Νικοθόδη Ευάγγελο του Κωνσταντίνου ορίζουμε ως Έμμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού με θητεία από 2-1-2024 μέχρι και την 31-12-2024 και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Νεολαίας και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου…
 5. Την κα. Αφεντάκη Αλεξάνδρα του Ευαγγέλου ορίζουμε ως Έμμισθη Αντιδήμαρχο Πολιτισμού με θητεία από 2-1-2024 μέχρι και την 31-12-2024 και της μεταβιβάζουμε την άσκηση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που σχετίζονται αποκλειστικά με το Τμήμα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδεία Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού πως προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 6. Τον κ. Κατσαγώνη Θωμά του Μιχαήλ ορίζουμε ως Άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας με θητεία από 2-1-2024 μέχρι και την 31-12-2024 και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Δ6: Διεύθυνσης Παιδεία Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου…
 7. Τον κ. Κρητικό Βασίλειο του Νικόδημου ορίζουμε ως Έμμισθο Αντιδήμαρχο Αστικού Περιβάλλοντος, Συντήρησης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας με θητεία από 2-1-2024 μέχρι και την 31-12-2024 και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη Διεύθυνση Αστικού Περιβάλλοντος & Υποδομών, για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου… και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας…
 8. Τον κ. Καλιντέρη Γεώργιο του Θεοφάνη ορίζουμε ως Έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Κυκλικής Οικονομίας με θητεία από 2-1-2024 μέχρι και την 31-12-2024 και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την Δ9: Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων….
 9. Την κα. Αλεξίου Ελένη του Ιωάννη ορίζουμε ως Άμισθη Αντιδήμαρχο Νεολαίας και Ατόμων με Αναπηρία με θητεία από 2-1-2024 μέχρι και την 31-12-2024 και της μεταβιβάζουμε την άσκηση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το Τμήμα Νεολαίας και Αθλητισμού της Δ6: Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού αποκλειστικά για τα θέματα Νεολαίας καθώς και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης αποκλειστικά για τα Άτομα με Αναπηρία) όπως αυτές περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου…

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

Ορίζουμε Αναπληρωτή Δημάρχου τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης και ΚΕΠ κ. Κωνσταντίνο Στέφα ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξουσιοδοτήσεις υπογραφής και στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και οποιαδήποτε έγγραφα των Διευθύνσεων Διοίκησης, Οικονομικών ή άλλων Διευθύνσεων (π.χ. πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις κωλυμάτων διορισμού, βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων κτλ) τα οποία αποτελούν καθ’ ύλην αρμοδιότητες/ενέργειες των αντίστοιχων Διευθύνσεων.
 2. Η αρμοδιότητα που έχει ο Δήμαρχος ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του δήμου είναι αμεταβίβαστη (υπ’ αριθμ. 669/2002 γνωμοδότηση του ΝΣΚ).
 3. Η αρμοδιότητα αξιολόγησης Διευθυντών, Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων παραμένει στο Δήμαρχο.
 4. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα μπορούν να τελούν πολιτικούς γάμους.
 5. Για τις ανωτέρω περιγραφόμενες αρμοδιότητες κατά περίπτωση, εκτός αυτών που εξαιρούνται και αναφέρονται στην παρούσα ή ο νόμος εξαιρεί κατά περίπτωση ή ο Δήμαρχος εξαιρεί με άλλη σε ισχύ, απόφαση του, οι Αντιδήμαρχοι έχουν την εξουσιοδότηση για έκδοση και υπογραφή ή την συνυπογραφή όπου προβλέπεται, όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών, τυχόν επιβολή προστίμων, κυρώσεων, πάσης φύσεως ενεργειών η/και πράξεων κτλ. που σχετίζονται με αυτές, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και ο νόμος προβλέπει καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων ή/και φορέων του Δήμου.
 6. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
 7. Η ανάκληση ορισμού του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με απόφαση του δημάρχου οποτεδήποτε.
 8. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης

οικονομικής απολαβής.

———————–

Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ορίζουμε και αναθέτουμε στα κατωτέρω μέλη του δημοτικού συμβουλίου χωρίς αμοιβή για τη χρονική περίοδο 2-1-2024 έως 31.12.2024 τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Την κα. Ανδριτσοπούλου Δήμητρα του Ευθυμίου ορίζουμε ως Εντεταλμένη Σύμβουλο Εθελοντισμού και της αναθέτουμε την ευθύνη και το συντονισμό των δράσεων του Αυτοτελούς Γραφείου Εθελοντισμού & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως αυτές περιγράφονται στο Αρ. 14 του Ο.Ε.Υ. ως εξής:

Την προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης με την ενθάρρυνση και υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, τυπικών και άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών, Μ.Κ.Ο. και ιδρυμάτων που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου στους αντίστοιχους τομείς.

 1. Τον κ. Βάγια Κωνσταντίνο του Βασιλείου ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημοτικής Αστυνομίας και του αναθέτουμε την ευθύνη και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας…
 2. Τον κ. Ιασωνίδη Φώτιο του Δημητρίου ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Τεχνικών Υπηρεσιών και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης…

4.Τον κ. Κατσούλη Αναστάσιο του Ευαγγέλου ορίζουμε ως Εντεταλμένο Χωρικό Σύμβουλο των περιοχών Αγίας Παρασκευής και Ελαιώνα και του αναθέτουμε την ευθύνη και το συντονισμό των κατά τόπον δράσεων…

5.Τον κ. Κύρκο Σωτήριο του Δημητρίου ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και του αναθέτουμε την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των δράσεων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής…

 1. Τον κ. Μηνόπουλο Κωνσταντίνο του Βασιλείου ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας και του Τμήματος Πρόσληψης & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ5: Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής.

7.Τον κ. Σαραφίδη Γεώργιο του Τριανταφύλλου ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολεοδομίας και του αναθέτουμε την ευθύνη την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων της Διεύθυνσης Δόμησης (4) Δήμων, του συνόλου των Τμημάτων της ήτοι του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών, του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης, του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών και του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης.

8.Την κα. Στελλάκη Ειρήνη του Παναγιώτη ορίζουμε ως Εντεταλμένη Σύμβουλο Επικρατείας & Αστικής Πανίδας και της αναθέτουμε τις αρμοδιότητες του Συμβούλου Επικρατείας:

9.Τον κ. Τζιάλλα Μιχαήλ του Θεοδώρου ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο για την Γ’ Ηλικία και του αναθέτουμε την ευθύνη και το συντονισμό των δράσεων του Τμήματος Γ’ Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής, του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Τμήματος όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 1. Τον κ. Τογρίδη Λάζαρο του Αλεξάνδρου ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Εύρυθμης Λειτουργίας της Πόλης και του αναθέτουμε την ευθύνη και το συντονισμό των δράσεων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
 2. Τον κ. Χαύτη Θεόδωρο του Νικολάου ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Διαχείρισης Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας και του αναθέτουμε την επίβλεψη και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης Στόλου Οχημάτων & Δημοτικής Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων.

Όλοι οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εκτός από τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες τους:

 • Εισηγούνται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Δημοτική Επιτροπή.
 • Εκτελούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής
 • Επιτροπής στα αντικείμενα που αναφέρονται στην αρμοδιότητάς τους.
 • Εισηγούνται στο Δήμαρχο περί θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό των υπηρεσιών που έχουν οριστεί ως αρμόδιοι και εποπτεύουν.
 • Εισηγούνται στο Δήμαρχο περί αξιολόγησης των οργανικών μονάδων του τομέα τους.
 • Χρησιμοποιούν γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Mπορούν να τελούν πολιτικούς γάμους.

Νίκος Παρίκος – Έφη Γιοβάνου

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας