Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 21:33

Search
Close this search box.

Δήμος Μυτιλήνης: Προκηρύχθηκε το έργο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ του Δήμου, αξίας 99.742,50 Ευρώ

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη 26 Ιουνίου η προκήρυξη για το έργο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ στα διοικητικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης, συνολικού προϋπολογισμού 99.742,50 ευρώ.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση των έξι ΚΕΠ του Δήμου Μυτιλήνης και ειδικότερα μεταξύ άλλων στις εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης, ελαιοχρωματισμού, τοποθέτησης δαπέδων και νέων φωτιστικών στους εσωτερικούς χώρους των ΚΕΠ Μυτιλήνης, Ευεργέτουλα και Γέρας, ενώ σε όλα τα ΚΕΠ θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημάτων και λοιπών επιγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι έως και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 στις 15:00 και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου οι 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

—————————–

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», εκτιμώμενης αξίας 82.250,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 99.742,50 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. (CPV 45453000-7, Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης).

  • Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Αραμπατζή Κατερίνα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.: 81132, τηλ.: 2251350558, e-mail: dimoprasies.mytilene@gmail.com.
  • Πληροφορίες για τη μελέτη Μαρία Μπουλμπούλη, τηλ. 2251350567, e-mail: zvh1965@yahoo.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-07-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Αναλυτικά τα παραστατικά του φακέλου του έργου είναι:

  • Η Προκήρυξη
  • Η Διακήρυξη
  • Η Μελέτη
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  • Ο σύνδεσμος ανάρτησης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 208298 (Α/Α Συστήματος)

 

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας