Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

19 Ιουνίου, 2024 00:53

Search
Close this search box.

Δήμος Τριφυλίας: Διαγωνισμός 2,8 εκατ. ευρώ για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Φιλιατρών (Πλατεία Καποδιστρίου)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας  Φιλιατρών (Πλατεία Καποδιστρίου). Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της πλατείας Καποδιστρίου και της πλατείας Δημαρχείου στα Φιλιατρά του Δήμου Τριφυλίας. Στα 2,8 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου. Τι περιλαμβάνει η μελέτη…

 • Η Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2,8 εκατ. ευρώ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 22 /2 και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στις 26/2.

Περιγραφή του έργου

 • Ενοποίηση της πλατείας Καποδιστρίου με την πλατεία Δημαρχείου (Βορειοανατολική πλευρά της πλατείας Καποδιστρίου) μέσω της οδού Βασιλέως Γεωργίου από την οδό Ευστ. Θεοδωρακοπούλου έως την οδό Όθωνος και Αμαλίας.
 • Αποκατάσταση της αρχικής στάθμης της πλατείας Καποδιστρίου γύρω από το σιντριβάνι (βύθιση του κατώτερου τμήματός του) μέσω της ταπείνωσης της σημερινής στάθμης στην περιοχή αυτή.

—————-

Μέχρι 22 Φεβρουαρίου οι προσφορές για το έργο

«Ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016), για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Φιλιατρών (Πλατεία Καποδιστρίου), προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ, προκηρύσσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντωνης Τριτσης» με κωδικό έργου Ε.Φ.071 / Κ.Α.Ε. 9471.0003 σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: 2901/05-08-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕΒΤ46ΜΤΛ6-ΟΓΤ). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Προϊσταμένη Αρχή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 205795.

 • Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 22/2/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
 • Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/2/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
 • Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

«Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου»  (μελέτη)

«Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της πλατείας Καποδιστρίου και της πλατείας Δημαρχείου στα Φιλιατρά του Δήμου Τριφυλίας. Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει τις κάτωθι παρεμβάσεις:

 • Επίστρωση με κυβόλιθους των οδών: α. Διονυσίου Σπέντζα από τη συμβολή της με την οδό Νικολάου Σπέντζα έως την οδό Βασιλέως Γεωργίου και β. Βασιλέως Γεωργίου από την οδό Ευστ. Θεοδωρακοπούλου έως την οδό Όθωνος και Αμαλίας. Οι παραπάνω οδοί θα είναι ήπιας κυκλοφορίας
 • Ενοποίηση της πλατείας Καποδιστρίου με την πλατεία Δημαρχείου (Βορειοανατολική πλευρά της πλατείας Καποδιστρίου) μέσω της οδού Βασιλέως Γεωργίου από την οδό Ευστ. Θεοδωρακοπούλου έως την οδό Όθωνος και Αμαλίας
 • Αποκατάσταση της αρχικής στάθμης της πλατείας Καποδιστρίου γύρω από το σιντριβάνι (βύθιση του κατώτερου τμήματός του) μέσω της ταπείνωσης της σημερινής στάθμης στην περιοχή αυτή
 • Διαμόρφωση καθιστικών σε όλη την έκταση της πλατείας
 • Πρόβλεψη χώρων/οριοθέτησης τραπεζοκαθισμάτων περιμετρικά της πλατείας και ειδικότερα προς τις οδούς Νικολάου Σπέντζα και Όθωνος και Αμαλίας
 • Πρόταση νέων πλακοστρώσεων και στις δύο πλατείες (Καποδιστρίου και Δημαρχείου) βάσει και της πρόσφατης νομοθεσίας (ΦΕΚ Β’, 6213/7.12.2022, “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”)
 • Διατήρηση των υφιστάμενων φυτεύσεων με τις απολύτως απαραίτητες εξαιρέσεις
 • Πρόταση νέων φυτεύσεων και αύξηση του πρασίνου
 • Πρόταση/οριοθέτηση περιοχών εξοπλισμού της παιδικής χαράς
 • Σχεδιασμός του φωτισμού της πλατείας Καποδιστρίου, του φωτισμού των δρόμων και νέων πεζοδρόμων περιμετρικά της πλατείας, καθώς και του Πολιτιστικού Κέντρου Σπέντζα και της πλατείας Δημαρχείου
 • Επέκταση των πεζοδρομίων (από 1,70 μ. – 1,80 μ.) επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου – ανατολική πλευρά – από τη διασταύρωσή της με την οδό Όθωνος και Αμαλίας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Διονυσίου Σπέντζα και μείωση του πλάτους του δρόμου (5,60 μ.)».

Έφη Γιοβάνου

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας