Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Κ. Μητσοτάκης: Ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης των έργων στις περιφέρειες – Θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη

Κ. Μητσοτάκης: Ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης των έργων στις περιφέρειες – Θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα παρακολούθησης των έργων στις περιφέρειες

Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους περιφερειάρχες: «Η ενδυνάμωση των περιφερειών αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους». Ο στόχος μας μέσω των περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων είναι, η διαμόρφωση μιας συνεκτικής στρατηγικής περιφερειακής, οικονομικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης ενός εθνικού παραγωγικού μοντέλου που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του απέναντι σε τρέχουσες αλλά και απέναντι σε διαβλεπόμενες προκλήσεις και κρίσεις».

«Μπορούμε να επικεντρώσουμε τις πολιτικές μας σε ειδικότερα πεδία, όπως η ορεινότητα, όπως η νησιωτικότητα, αλλά και σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, όπως η απασχόληση, η πολιτική προστασία, οι επενδυτικές ευκαιρίες, η επιστροφή των νέων, η ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών.

 «Θέλω να πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω στην κατεύθυνση της λογοδοσίας, της διαφάνειας αλλά και της ενημέρωσης κάθε πολίτη. Θα ενεργοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες μια ανοιχτή, μια δημόσια πλατφόρμα που θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη, όπου θα παρέχεται μια πολύ πιο λεπτομερής ενημέρωση για τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται, υλοποιούνται και σχεδιάζονται σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε δήμο της χώρας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε δε ότι η χώρα μας έχει εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, από τα ταμεία συνοχής, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, παραπάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ. «Αυτά κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στην περιφερειακή ανάπτυξη και νομίζω ότι είναι κοινή μας πρόκληση να μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τον πιο επωφελή τρόπο» είπε.

 

Ακόμη στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους περιφερειάρχες…

 • Διαμορφώθηκαν χαρτοφυλάκια έργων Περιφερειών / Υπουργείων και καθορίστηκαν κατηγορίες και άξονες έργων.
 • Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των έργων της Κυβέρνησης βασισμένη σε επαληθευμένα στοιχεία για την αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και τον εντοπισμό δυσκολιών υλοποίησης έργων και δράσεων εξασφαλίζοντας την έγκαιρη παρέμβαση.
 • Τέθηκαν οι βάσεις για την εκπόνηση ολιστικής στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών σε επίπεδο επικρατείας.
 • Ενισχύθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ κεντρικών και τοπικών πολιτικών, έργων και δράσεων για τη δημιουργία ενός συνεκτικού σχεδίου κρίσιμων έργων σε περιφερειακό επίπεδο.

Προκλήσεις και Στόχοι

 • Αδύναμη σχέση των πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε να εξυπηρετείται ο στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης που θα υπηρετείται από ένα νέο πλαίσιο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
 • Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στη βάση ενός σχεδίου που διέπετε από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Απουσία μοναδικού σημείου διασύνδεσης και παρακολούθησης όλων των έργων που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης και πηγής χρηματοδότησης (κεντρική κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση) και κατακερματισμός πληροφορίας
 • Διαφορετικός τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης των εμπλεκομένων (stakeholders) (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία)

Μηχανισμός κατάρτισης και παρακολούθησης Σχεδίων

Με τη συνεργασία όλων των Υπουργείων και των Περιφερειών και υπό το συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης καταρτίζεται και επικαιροποιείται Περιφερειακό Σχέδιο Ανάπτυξης για κάθε Περιφέρεια που περιλαμβάνει ένα πλέγμα έργων και πολιτικών με συμφωνημένο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, προϋπολογισμούς και πηγές χρηματοδότησης.

 • Αποτύπωση του συνόλου των έργων (ανά φορέα υλοποίησης και πηγή χρηματοδότησης) και επισήμανση κρίσιμων ζητημάτων
 • Διασταύρωση στοιχείων έργων από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης για την παροχή επαληθευμένων στοιχείων
 • Σταχυολόγηση εμβληματικών έργων και συνεκτικών πολιτικών που χρήζουν στενότερης παρακολούθησης και έγκαιρης παρέμβασης.
 • Καταγραφή προκλήσεων σε επίπεδο περιφέρειας (π.χ. δημογραφικό, μετανάστευση, φυσικοί πόροι)
 • Σχεδιασμός ειδικότερων πολιτικών (π.χ. απασχόλησης, επενδύσεων, ορεινότητας) και συγκερασμός υφιστάμενων πολιτικών
 • Καθορισμός σετ δεικτών για παρακολούθηση σε κάθε Περιφέρεια και benchmarking σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Αξιοποίηση υφιστάμενων μελετών: Προγράμματα ΠΕΠ ΕΣΠΑ, Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης, Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης, Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για μια συνολική Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης
 • Χαρτοφυλάκια έργων

Περιφέρεια Εμβληματικά έργα

Σύνολο έργων (<1 εκατ. €) 679 / 6,561 δις ευρώ

 1. Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 49 / 420 εκατ. ευρώ
 2. Αττική 85 / 972 εκατ. ευρώ
 3. Βόρειο Αιγαίο 36 / 309 εκατ. ευρώ
 4. Δυτική Ελλάδα 50 / 481 εκατ. ευρώ
 5. Δυτική Μακεδονία 47 / 369 εκατ. ευρώ
 6. Ήπειρος 37 / 378 εκατ. ευρώ
 7. Θεσσαλία 46 / 631 εκατ. ευρώ
 8. Ιόνια νησιά 43 / 251 εκατ. ευρώ
 9. Κεντρική Μακεδονία 69 / 889 εκατ. ευρώ
 10. Κρήτη 58 / 507 εκατ. ευρώ
 11. Νότιο Αιγαίο 60 / 488 εκατ. ευρώ
 12. Πελοπόννησος 55 / 310 εκατ. ευρώ
 13. Στερεά Ελλάδα 44 / 556 εκατ. ευρώ

————–

Για να δείτε τα στοιχεία για τα Περιφερειακά Σχέδια Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης που επικαλέσθηκε και παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, καθώς και την διάρθρωση της Πλατφόρμας παρακολούθησης των έργων κάντε κλικ εδώ  

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας