Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Περιφέρεια Αττικής: Μελέτη για την Διαχείριση Κινδύνων σε Σχολεία

Περιφέρεια Αττικής: Μελέτη για την Διαχείριση Κινδύνων σε Σχολεία

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Υλοποίηση του Υποέργου 10, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη ανάπτυξης προγράμματος και υλικού επιμόρφωσης στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021-2027». (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430).

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική» αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος επιμόρφωσης & ενημέρωσης σχετικά με την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων σε σχολικό περιβάλλον.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναφορικά με την διαμόρφωση, παραμετροποίηση και πιλοτική εφαρμογή προγράμματος/δράσης επιμόρφωσης και ενημέρωσης σχετικά με την ετοιμότητα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων σε σχολικό περιβάλλον.

Στόχος της μελέτης είναι η προετοιμασία και η ευαισθητοποίηση ώστε να μειωθούν κάθε είδους επιπτώσεις από κινδύνους καταστροφών και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, λόγω της ευαισθησίας του, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Το έργο περιλαμβάνει συνδυασμένες δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, όπως η ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, ο σχεδιασμός πρότυπων ασκήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών κ.α. Τελικός στόχος είναι η διαμόρφωση πρότασης, μέσω των συμπερασμάτων της πιλοτικής εφαρμογής, με σκοπό την υλοποίηση ενημερωτικού προγράμματος στο σύνολο δυνητικά, των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής.

Η Πράξη «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» , με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο έτος.

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας