Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στην πρωτοβουλία “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας” (Ε.Ε.Τ.Δ.).

Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στην πρωτοβουλία “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας” (Ε.Ε.Τ.Δ.)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Η Ε.Ε.Τ.Δ. αποτελεί μια πρωτοβουλία με παγκόσμια απήχηση και συμμετοχή που ξεκίνησε το 2007 με πρωτοβουλία του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης του οποίου η χώρα μας είναι μέλος. Ο σκοπός του θεσμού είναι η προώθηση και η εμπέδωση της ιδέας της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο και η ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας.

Είναι χαρακτηριστικό κι αξιοσημείωτο ότι στην Ε.Ε.Τ.Δ. εντάσσεται η 15η Οκτωβρίου που είναι η γενέθλια ημερομηνία της υπογραφής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, που υπογράφτηκε από τη χώρα μας το 1985, επικυρώθηκε το 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990.

Πρόκειται για μια ετήσια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης με ταυτόχρονες εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από τις συμμετέχουσες τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη, προκείμενου να ενισχυθεί η γνώση της τοπικής δημοκρατίας και να προωθηθεί η ιδέα της δημοκρατικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.

Το θέμα της Ε.Ε.Τ.Δ. για τη διετία 2023-2024 είναι «Τοπικές κοινότητες: βάζοντας τη δημοκρατική ανθεκτικότητα στην πρώτη γραμμή» και επικεντρώνεται:

α) στην τοπική δράση για την οικοδόμηση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων και την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και της εργασίας για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΒΑ/SDG 11 (Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες)

β) στους τρόπους, με τους οποίους οι εδαφικές αρχές θα μπορούσαν να ενσωματώσουν τον προαναφερθέντα ΣΒΑ στα σχέδια εργασίας τους.

Η θεματική αυτή έχει απόλυτη συνάφεια με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου ΑΑΚ, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου ΑΑΚ και ειδικότερα:

1) Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής,

2) Στόχος 4.1.2 Δράσεις βελτίωσης της διαφάνειας και αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη ζωή της πόλης – Μέτρο 4.1. Οργάνωση και Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου,

3) Στόχος 4.5.1 Ενίσχυση συνεργασιών με τοπικούς, υπερτοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς – Μέτρο 4.5 Ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω θεματικής, η ιδιότητα του «Εταίρου της Ευρωπαϊκής

Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας» απονέμεται στους πιο ενεργούς δήμους και ενώσεις, κατόπιν πραγματικής συμμετοχής και δήλωσης δραστηριοτήτων.

Με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, ο Δήμος ΑΑΚ επιδιώκει να:

  • Προσαρμοστεί πιο εύκολα και αποτελεσματικά στο νέο εθνικό και ευρωπαϊκό
  • θεσμικό πλαίσιο που δίνει αυξημένη βαρύτητα στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • Προβάλλει τις καλές πρακτικές και καινοτομίες σε όλους τους τομείς λειτουργίας
  • Αποκομίσει οφέλη από την ανταλλαγή πρακτικών, ιδεών και πρωτοβουλιών με άλλους Δήμους που συμμετέχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία
  • Αποκτήσει πρόσβαση σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης

Παράλληλα, η συμμετοχή του Δήμου στην Ε.Ε.Τ.Δ. εξυπηρετεί:

1) την δημόσια έκφραση και πρόθεση συμμετοχής του Δήμου στην προσπάθεια επίτευξης των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για συμμετοχή των πολιτών στις ενέργειες, πρωτοβουλίες και αποφάσεις του Δήμου, και

2) την ένταξή του σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο τοπικών αρχών, με σημαντική εμπειρία στην υιοθέτηση τοπικών πολιτικών συμμετοχικής προσέγγισης.

Οι εκπρόσωποι των μελών της Ε.Ε.Τ.Δ. καλούνται να ορίσουν ειδικά “σημεία

επαφής” για την Ε.Ε.Τ.Δ. προκειμένου να:

  • λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις (δια ζώσης ή εικονικές)
  • να διοργανώνουν δράσεις και εκδηλώσεις ανάλογα με τη θεματική που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Δ.
  • υποβάλλουν τις ετήσιες αναφορές σχετικά τις δράσεις και καλές πρακτικές που υλοποιούνται εντός του υπό μελέτη έτους.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία Ε.Ε.Τ.Δ. δεν απαιτείται ετήσια συνδρομή, ωστόσο οι συμμετέχοντες δήμοι χρηματοδοτούν τις δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση των δράσεων και την εκπροσώπηση στο πλαίσιο της εκάστοτε θεματικής.

Η εκπροσώπηση του Δήμου ΑΑΚ στην Ε.Ε.Τ.Δ., ανατίθεται στους:

α) Στέφανο Δανάκο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

β) Ιωάννα Μαντζαβινάτου, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μόνιμη υπάλληλο της  Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Τμ. Μελετών, ως σημείο επαφής

γ) Ιωάννα Λεγάκη, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Μελετών/Γρ. Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ως σημείο επαφής.

Με βάση τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων Καματερού, αποφάσισε να Εγκρίνει :

1) τη συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στην πρωτοβουλία “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας” (Ε.Ε.Τ.Δ.)

2) την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της ιδιότητας του «Εταίρου της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας»

Για να δείτε όλη την απόφαση του ΔΣ κάντε κλικ εδώ      

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας