Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

24 Ιουλίου, 2024 21:36

Search
Close this search box.

Δικαστική απόφαση ξεμπλοκάρει τη μεγάλη Ανάπλαση της Κεντρικής Λεωφόρου Λαυρίου, προϋπολογισμού 4.639.892,18 ευρώ

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  με απόφασή του, απέρριψε την προσφυγή εταιρίας που ζητούσε την ανάκληση της από 11/4/2023 διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου των καθέτων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας» εκτιμώμενης αξίας 4.639.892,18 ευρώ,, ξεμπλοκάροντας τις διαδικασίες  ολοκλήρωσης  του και ανάδειξης του αναδόχου του έργου…

———————-

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  με την με αρ. Α2249/2023 απόφασή του, απέρριψε την προσφυγή με την οποία ζητούσε την ακύρωση της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ- ΣΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ’’»,  της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής της,  -είχε απορριφθεί ως απαράδεκτη, με την αριθμ. 870/2023 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, ξεμπλοκάροντας τις διαδικασίες  ολοκλήρωσης  του και ανάδειξης του αναδόχου του έργου…

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής με διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 11-04-2023 και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC012479759 2023-04-11 προκήρυξε την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου των καθέτων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας» εκτιμώμενης αξίας 4.639.892,18 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μετά την δημοσίευση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, προχώρησε  στον καθορισμό ημερομηνία αποσφράγισης  των οικονομικών προσφορών, όσων υποψηφίων αναδόχων  κρίθηκε ότι μπορούν να συνεχίσουν…. δίνοντας ώθηση στις διαδικασίες  προκειμένου να ξεκινήσει σύντομα  το έργο της ανάπλασης της κεντρικής Λεωφόρου  της Πόλης του Λαυρίου, που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για  την αναπτυξιακή προοπτική της…

Για να δείτε την απόφαση της ΟΕ του δήμου κάντε κλικ εδώ…  

Έφη Γιοβάνου

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας