Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Δήμος Ασπροπύργου: Απευθείας ανάθεση  έργου συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ποσού….

Δήμος Ασπροπύργου: Απευθείας ανάθεση έργου συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ποσού….

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Ιωάννης Ηλίας, προχώρησε  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 112/2023 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου στην εταιρεία ….. με ποσοστό έκπτωσης 2,00% έναντι του ποσού των 51.130,44 €, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, 12.271,30 €, ήτοι συνολικού ποσού 63.401,74 €.

Ειδικότερα  στην απόφασή του δημάρχου Ασπροπύργου αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕΙ

Α. Αναθέτει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την εκτέλεση του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 112/2023 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου στην εταιρεία με τίτλο: ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ/νση: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 41 –ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 11141 Τηλ. 2102116310, ΑΦΜ 998171829, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, email: info@3-k.gr, με ποσοστό έκπτωσης 2,00% έναντι του ποσού των 51.130,44 €, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, 12.271,30 €, ήτοι συνολικού ποσού 63.401,74 €.

  1. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7335.011 με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται το διάστημα των 3 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον εργολάβο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών»

Για να δείτε όλη την απόφαση κάντε κλικ εδώ    

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας