Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων προϋπολογισμού  2.090.875.96 ευρώ (διακήρυξη)

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων προϋπολογισμού 2.090.875.96 ευρώ (διακήρυξη)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Η Δημοτική Επιτροπή του  Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης με Πράξη της αποφάσισε την  διενέργεια διαγωνισμού  προμήθειας Καυσίμων διάρκειας 24 μηνών, για τις ανάγκες του δήμου, συνολικού προϋπολογισμού  2.090.875.96 ευρώ, και ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής  του διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών  θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες στη διεύθυνση https://www.elliniko-argyroupoli.gr/category/prokyrixeis-diakyrixeis/

Ειδικότερα σύμφωνα με  την απόφαση της Δ.Ε. η διακήρυξη για την προμήθεια Καυσίμων για τον Δήμο Ελληνικού αναφέρει τα εξής:

————————

«Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προβαίνει στη διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας καυσίμων και εκ μέρους των νομικών του προσώπων βάσει του Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άρθρο 4, περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων και της εγκυκλίου 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία των φορέων υλοποίησης της προμήθειας, δηλαδή του Δήμου και των Νομικών του προσώπων είναι:

Α. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Α.Φ.Μ. 997645384 , Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, έδρα : Λ. Κύπρου 68 16452 Αργυρούπολη

Β. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ , Α.Φ.Μ. 997645937, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ,

έδρα Λ. Κύπρου 68, 16452 Αργυρούπολη, τηλ. 213 2018 781 , Ηλ. ταχυδρομείο : tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr

Γ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ , Α.Φ.Μ. 997645949, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ,

έδρα Λ. Κύπρου 68, 16452 Αργυρούπολη, τηλ. 213 2018 781 , Ηλ. Ταχυδρομείο : tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. (Για να δείτε  την απόφαση της Δ.Ε. και την διακήρυξη του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ)

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης και τα Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Ελληνικού-Αργυρούπολης, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει:

(α) τον Προϋπολογισμό (Π/Υ) του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, και τους αντίστοιχους κωδικούς του προς κατάρτιση Π/Υ των οικονομικών έτών 2024-2025-2026. Κ.Α 10.6641.0001-15.6641.0001-20.6641.0001-30.6641.0001-35.6641.0001-45.6641.0001-50.6641.0001 με το συνολικό ποσό των 1.417,940,00 € με Φ.Π.Α

(γ) Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, ως εξής:  Για τα οικονομικά έτη 2024-2025-2026 με το ποσό των 216.667.50€ πλέον Φ.Π.Α ήτοι 268.680,10€ .

(δ) Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, για τα οικονομικά έτη 2024 -2025-2026 με το ποσό των 16.669.10€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 20.706,88€

Ο επιμερισμός της πολυετούς αυτής δαπάνης στα οικονομικά έτη, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά εγκεκριμένα αιτήματα, είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός διότι η δαπάνη καθορίζεται από την εκάστοτε τιμή του καυσίμου που έχει διακυμάνσεις. Η δαπάνη για την προμήθεια των καυσίμων, που είναι εξάλλου υποχρεωτική δαπάνη, θα αναληφθεί εκ νέου και στην αρχή των ετών 2024 – 2025-2026 με αναπροσαρμογή των ποσών με τις εκάστοτε τρέχουσες συνθήκες.»

Περισσότερα στην απόφαση της ΔΕ του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης (κλικ εδώ)

Νίκος Παρίκος – Έφη Γιοβάνου

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας