Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

17 Ιουνίου, 2024 17:34

Search
Close this search box.

Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027», προϋπολογισμού 1,554 δισ. Ευρώ – Πρόσκληση στους Δήμους να συμμετάσχουν

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Η πρόσκληση προς τους δήμους για την υποβολής προτάσεων (μέγιστο ύψος κάθε πρότασης 6 εκατ. ευρώ)  έχει ως στόχο τη στήριξη των ακόλουθων πρωτοβουλιών πολιτικής: σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά, σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ και έκθεση του 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ αναπηρίες˙ και την υποστήριξη και προστασία όλων των θυμάτων βίας, έμμεσων και άμεσων, κάθε μορφής βίας.

——————–

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης για τα Δίκτυα Πόλεων (Προθεσμία: 18 Απριλίου 2024) Με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L156/05.905.2021) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021 θεσπίστηκε το Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV).

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, τον Χάρτη και στις εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω της προστασίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων συμφεροντούχων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, και μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασιζόμενων σε δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που βασίζονται στο κράτος δικαίου.

O προϋπολογισμός του Προγράμματος με τις προσαυξήσεις των 912 εκατ. ευρώ έφθασε τα 1,554 δισ. ευρώ και κατανέμεται ποσοστιαία ως εξής στα επιμέρους σκέλη: 44,38% για τις ενωσιακές αξίες· 24,45% για Ισότητα, Δικαιώματα και Ισότητα των Φύλων και για τη Δάφνη (τουλάχιστον 40% για έμφυλη βία και 15% για την ισότητα των φύλων)· 25,31% για τη δραστηριοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών (τουλάχιστον 65% για τη δημοκρατική συμμετοχή και τουλάχιστον 15% για τις δράσεις μνήμης).

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύθηκε πρόσφατα η πρόσκληση που αφορά την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ πολιτών από διαφορετικές χώρες, ιδίως μέσω των δικτύων πόλεων με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 6 εκατ. ευρώ. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο τη στήριξη των ακόλουθων πρωτοβουλιών πολιτικής: σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά, σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ και έκθεση του 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ αναπηρίες˙ και την υποστήριξη και προστασία όλων των θυμάτων βίας, έμμεσων και άμεσων, κάθε μορφής βίας.

Oι στόχοι της πρόσκλησης αφορούν τα εξής:

  • Να προωθηθούν οι ανταλλαγές μεταξύ πολιτών από διαφορετικές χώρες, να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση και ανοχή, και να τους δοθεί η ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να καλλιεργήσουν το αίσθημα ότι ανήκουν στην Ευρώπη και να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα.
  • Να δοθεί στις πόλεις η δυνατότητα να κινητοποιήσουν τη συμμετοχή των πολιτών και των κοινοτήτων σε συζητήσεις και δράσεις σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών ζητημάτων, και σχετικά με την αλληλεγγύη και τη μετανάστευση.
  • Να δοθεί στους πολίτες η ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολιτισμική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνειδητοποιήσουν ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και η ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για ένα κοινό μέλλον.
  • Να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ δήμων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
  • Να υποστηριχθεί η χρηστή διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο και να ενισχυθεί ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τα έργα των δικτύων πόλεων αναμένεται να απηχούν ένα ολιστικό αφήγημα για την Ευρώπη, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο στον πολίτη, θα προωθεί την ισότητα, θα είναι μακρόπνοο και εποικοδομητικό και, ιδίως, θα είναι πιο ελκυστικό για τη νεότερη γενιά. Τα έργα θα μπορούν να βασίζονται στα αποτελέσματα διαβουλεύσεων μεταξύ των πολιτών και να καταλήγουν σε συζητήσεις σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες για τη δημιουργία μιας πιο δημοκρατικής Ένωσης, την παροχή δυνατοτήτων επαναδραστηριοποίησης των πολιτών στην ΕΕ και την ανάπτυξη ισχυρότερου αισθήματος συμμετοχής στο ευρωπαϊκό σχέδιο.

Τα δίκτυα πόλεων θα πρέπει να παρέχουν στις  πόλεις και τους δήμους τη δυνατότητα να εμβαθύνουν και να εντατικοποιήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία και το διάλογο μακροπρόθεσμα, καθώς και να αναπτύξουν βιώσιμα δίκτυα και να σκιαγραφήσουν το μακροπρόθεσμο όραμά τους για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 18η Απριλίου 2024 (17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Για να δείτε όλο το έγγραφο του ΥΠΕΣ κάντε κλικ εδώ          

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας