Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα
Search
Close this search box.
Ο Δήμος Καισαριανής συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (ΕΣΠΑ 2021 – 2027)

Ο Δήμος Καισαριανής συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (ΕΣΠΑ 2021 – 2027)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Ο Δήμος Καισαριανής στο πλαίσιο συνέχισης χρηματοδότησης στην νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (ΔΠΒΑ) συνεχίζει τη λειτουργία των Δομών με τρία Υποέργα ως εξής:

  • Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καισαριανής (1ο Υποέργο),
  • Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Καισαριανής (2ο Υποέργο) και
  • Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Καισαριανής (3ο Υποέργο)

προς όφελος των ατόμων/νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο  φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, ωφελούμενοι του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης) σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δικαιούχος στο πλαίσιο της Συνέχισης της Δράσης Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καισαριανής δεσμεύεται για τη λειτουργία της υφιστάμενης υποδομής καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο 8.00 – 16.00), καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου (προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Η συνέχιση λειτουργίας της δράσης στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «Αττική 2021 – 2027», στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04,θα γίνει αποκλειστικά με το υφιστάμενο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.5041/2023 (ΦΕΚ Α’ 87) και η λειτουργία της/των συνεχιζόμενης/ων δομής/ών υποχρεωτικά θα τηρεί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης καθώς και του «Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» [ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2023], ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Πράξης είναι δωρεάν προς όλους, με βάση την καθολική κάλυψη του πληθυσμού της περιοχής που υλοποιούνται οι δομές για την παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε επιβαρυμένα υποσύνολα ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω Πράξης ανέρχεται σε 468.749,27 €. Η ένταξη αυτή αφορά την λειτουργία των Δομών ως εξής:

1) Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καισαριανής (1ο Υποέργο): 01/01/2023 ως 31/12/2025

2) Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Καισαριανής (2ο Υποέργο): 01/01/2023 ως 31/12/2025,

3) Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Καισαριανής (3ο Υποέργο): 01/01/2023 ως 31/12/2025,

ενώ η λήξη της Πράξης ορίζεται στις 30/06/2026.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της πράξης περιλαμβάνουν τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, που ανέρχεται συνολικά σε 360.576,36 €, και κατ’ αποκοπή ποσοστό 30% επί αυτών, 108.172,91 €.

Για να δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ          

Σχετικά Θέματα

Συμαντικά Θέματα

Προτεινόμενα άρθρα
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας