Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

17 Ιουνίου, 2024 15:42

Athens, GR
33°
Fair
Search
Close this search box.

Δήμαρχος Δάφνης- Υμηττού: Πρόσληψη νέου Γενικού Γραμματέα Δήμου

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Με απόφασή του που δημοσιεύθηκε  στο Διαύγεια  της Τρίτη 2 Ιανουαρίου, ο δήμαρχος του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κος Νίκος Ε. Τσιλίφης, προσέλαβε  την Κόλλια Μαρίνα του Παναγιώτη ως Γενική Γραμματέα του Δήμου.

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις αρμοδιότητες που μνημονεύονται στην παρ.6 του άρθρου 161 του N.3584/2007, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 38 παρ.2 Ν.3801/2009 και ισχύει.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού, … έλαβε υπόψη του για τον διορισμό της κας Κόλλια, πέραν των άλλων:

α)  Την αριθμ.34/2-1-2024 αίτηση της Κόλλια Μαρίνας του Παναγιώτη με τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψή της ως Γενικού Γραμματέα του Δήμου.

β). Το γεγονός ότι η Κόλλια Μαρίνα του Παναγιώτη πληροί της προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.4447/2016 που αναφέρει ότι «Ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του Ν.3584/2007.», αφού είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας, κατέχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 11-14 του Ν.3584/2007 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της τα κωλύματα των άρθρων 15-17 του ιδίου Νόμου.

Για να δείτε όλη την απόφαση του δημάρχου για τον διορισμό της Γενικής Γραμματέως του Δήμου κάντε κλικ εδώ…

Είχε προηγηθεί χρονικά, η διαπιστωτική πράξη του κου Τσιλίφη, για την αυτοδίκαιη απόλυση του κ. Πασπάλα Αναστασίου του Βασιλείου, από την θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, από 1-1-2024 λόγω λήξης της δημοτικής περιόδου για την οποία διορίστηκε.

Σύμφωνα  με όσα αναφέρονται στην απόφαση του δημάρχου Δάφνης Υμηττού, αυτός έλαβε υπόψη του για την πράξη αυτή, την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα:

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» που αναφέρουν ότι «Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Συνδέσμου που τον προσέλαβε απωλέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο…» 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/27-09-2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 860/τ.Β’/12-03-2019) και εγκρίθηκε με τις αρίθμ.32475/29311/27-09-2011 και 15540/4545/12-03-2019 αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου προβλέπεται θέση Γενικού Γραμματέα. 4. Την αριθμ. 38/9-2-2023 απόφαση Δημάρχου με την οποία ο Πασπάλας Αναστάσιος του Βασιλείου διορίστηκε σε κενή οργανική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου (ΦΕΚ556/τ.Γ΄/6-3-2023).

Για να δείτε όλη την απόφαση του δημάρχου για την αυτοδίκαιη απόλυση του προηγούμενου  Γενικού Γραμματέα του Δήμου κάντε κλικ εδώ… 

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας