Νέα Ειδήσεις - Αυτοδιοικητικά, δήμοι, περιφέρειες, υπουργείο εσωτερικών,υπουργεία,δημοτικά έργα,δράσεις δήμων,εσπα,ταξίδια,πολιτιστικά,πολιτισμός,ενημέρωση,περιβάλλον,υγεία,ειδήσεις,Showbiz,οτα,λαϊκές αγορές,γειτονιές,πολιτικοί,πρόσωπα,συνεντεύξεις,κοινωνικά,αμεα,περίεργα

17 Ιουνίου, 2024 16:56

Search
Close this search box.

Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού: Πρόσληψη προσωπικού 12 ατόμων για σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανακοίνωση)

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την Παρασκευή  26 Ιανουαρίου 2024 και λήγει την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής…

——————

Η Ανακοίνωση του δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για την πρόσληψη 12 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες καθαριότητας  του Δήμου…

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 24091/08.11.2023 (ΣΟΧ 1/2024) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

Ανακοινώνουμε

την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και ειδικότερα:

  • 4 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργου
  • 2 ΔΕ οδηγούς τρίτης κατηγορίας με ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  • 6 ΥΕ εργάτες καθαριότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την Παρασκευή  26 Ιανουαρίου 2024 και λήγει την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας 2132023671 -673-674-669).

Σχετικά Θέματα

Σημαντικά θέματα που πρέπει να δεις

Ιδέες και Προτάσεις!

Προτεινόμενα άρθρα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δείτε Ακόμη
Scroll to Top

Φόρμα Καταγγελίας